Aktivnosti kluba sredom
Članovi Kluba sastaju se sredom. Tokom sastanka organizuju se predavanja na kojima možete saznati:
– više o svom oboljenju
– više o lekovima koje uzimate
– razmeniti iskustva sa drugima
– dogovoriti se o zajedničkim akcijama
– družiti se i zabavljati

Vreme održavanja kluba
Svake srede 15 – 17č

Kakva je uloga Kluba
U Klubu se sprovodi rehabilitacija pacijenata koji boluju od hroničnih psihijatrijskih poremećaja.
Klub pacijentima omogućuje da bar jedan deo dana provedu u socioterapijskoj sredini. U njemu bi trebalo da se osećaju da nisu usamljeni, da se mogu družiti sa grupom ljudi koji boluju od istih poremećaja i bore se sa sličnim poteškoćama, kao i oni sami.

Slikarske radionice
Održavaju se jednom mesečno u okviru Kluba sredom. Ciljevi ovih radionica onose se na psihosocijalnu podršku: na podsticanje inicijative, opažanja, mašte, slobode izraza, na smanjenje pasivnosti, na jačanje motivacije, poboljšanje strukturisanja vremena i kontakata među učesnicima, tj. druženja uz rad. Radionicu vodi dr Bogdanka Čabak, lekar opšte medicine i slikarka.

Kako doći u KLUB
Uz saradnju i dogovor sa lekarima Instituta. Članovi Kluba su isključivo pacijenti Instituta, i članovi njihovih porodica.

Klub vode
Marina Paunović, diplomirani socijalni radnik, psihoterapeut
Verica Milošev, viša medicinska sestra
Lekari predavači iz Instituta za mentalno zdravlje
prim Dr Bogdanka Čabak, lekar opšte medicine

IZLOŽBA RADOVA PACIJENATA S XIV NACIONALNOG KONGRESA UDRUŽENJA PSIHIJATARA SRBIJE I III KONGRESA UDRUŽENJA PSIHIJATARA ISTOČNE EVROPE I BALKANA

Na Kongresu su bili izloženi radovi pacijenata Instituta za mentalno zdravlje, Klinike za psihijatriju iz Beograda i Specijalne psihijatrijske bolnice „Dr Slavoljub Bakalović“, Vršac. Organizatori izložbe su Prim. dr Bogdanka Čabak i Doc. dr Srđan Milovanović.

Likovni izraz obolelih od mentalnih poremećaja oduvek je dobijao posebno mesto i pobuđivao pažnju javnosti. Opšte je prihvaćen stav da likovno izražavanje psihički obolelih zavisi od vrste i intenziteta poremećaja, odnosno od njegove evolucije. Likovni izraz obolelih poseduje karakterističan izražajni jezik. Crteži psihijatrijskih pacijenata mogu se koristiti u procesu dijagnostikovanja, kada se to čini sa poznavanjem suštine likovnog izražavanja. U analizi likovnog materijala u procesu dijagnostikovanja koristi se individualni pristup. Umetnost je tradicionalna karakteristika svakog društva, slikarska aktivnost stara je koliko i sam čovek i kroz istoriju je simbolizovala kako psihološke, tako i kulturne aspekte ljudskog razvoja. Umetnost istovremeno oslikava i predviđa kretnje unutar društva i oduvek služi ljudima kao sredstvo za lični izraz i ispoljavanje kreativnih ideja.

IZVEŠTAJ SA KONGRESNE IZLOŽBE

Brošura – Klub sredom

 

IZVEŠTAJ O HUMANITARNO-PRODAJNOJ IZLOŽBI “NAŠ MALI DOPRINOS IMA VELIKU VREDNOST”

Izložba je održana 26. maja 2012. u tržnom centru Delta City. Cilj izložbe je bio da se javnost upozna sa radovima pacijenata Instituta za mentalno zdravlje,Udruženja Pohvala Ruci, Udruženjem Panda, Udruženjem stanara doma sa telesnim invaliditetom, Udruženjem za edukaciju i podršku grupa, Udruženjem IDE i Udruženjem Talos i da probudi saznanje u svima nama, da mali doprinos za ove osobe ima veliku vrednost, jer kupovinom proizvoda pomažemo u prikupljanju novčanih sredstava za nabavku materijala potrebnih za realizaciju radne terapije, a u samim učesnicima budimo jak motiv ka socijalizaciji i ozdravljenju, kao i osećaj pripadnosti ovom društvu. Zahvaljujući sponzorima izložbe Orient Emorium i Delta city, kao i uspešnoj realizaciji, postoji mogućnost ponovne izložbe radova pacijenata.