Институт, као наставна база неколико факултета (Медицинског, Филозофског, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Факултета политичких наука и Више школе за медицинске сестре) обавља научно-истраживачки рад и учествује у настави и едукацији стручњака из Института и из других установа, у складу са задацима који произилазе из функције Института као Републичке стручно-методолошке установе за унапређење менталног здравља, као и унапређење стручног рада уопште.

Институт сарађује са другим сродним институцијама у свету и учествује у мултицентричким међународним студијама.

Задатак ове организационе јединице је да конципира, примењује и изводи научно-истраживачке пројекте за чију реализацију се средства обезбеђују у земљи или у иностранству, као и да реализује пројекте Светске здравствене организације (СЗО), која је, након дугогодишње сарадње, именовала Институт за свој Колаборативни центар.

Као наставна база за више факултета Институт има велике задатке и постигнуте резултате на пољу едукација здравствених радника и здравствених сарадника. У оквиру ове организационе јединице реализује се и издавачка делатност (часопис «Психијатрија данас», «Билтен ИМЗ-а», монографије и књиге, преводи стручне литературе). У оквиру ове Службе налази се добро опремљена библиотека, која омогућава праћење савремених достигнућа у области психијатрије и у сродним дисциплинама, за запослене у Институту и за спољне сараднике.

У најширем смислу, запослени у Служби баве се едукацијом и истраживањем, статистичком обрадом резултата студија, формирањем и одржавањем базе података за потребе ове организационе јединице. Запослени су дужни да се континуирано едукују и стручно усавршавају.

Шеф службе: Проф. др Нађа Марић-Бојовић, спец. психијатарије
Администратор службе: Ивана Гавриловић, ivana.gavrilovic@imh.org.rs, тел. 3307562

 

Кабинет за образовну делатност

Шеф кабинета: Клинички асистент dr sci Бојана Пејушковић, спец. психијатрије
Администратор кабинета: Jeлена Мирић Оџић, jelena.odzic@imh.org.rs, тел. 3307565

 

Библиотека

Библиотека је 1964. године започела рад са фондом од око 500 књига. Систематским издвајањем средстава повећан је и обогаћен фонд стручне литературе. Библиотека данас располаже са преко 6000 издања, 80 домаћих и страних часописа из области психијатрије, неуронаука и сродних дисциплина. Рад библиотеке је унапређен израдом електронског каталога који омогућава брзо претраживање библиотечког фонда по областима, аутору, наслову, кључним речима као и везом са Интернетом. Овако специјализована библиотека јединствена је у психијатријским установама у Србији. Бибилотека сарађује са другим библиотекама у земљи и иностранству и размењује стручне часописе.

Библиотекар: Марко Јаковљевић, marko.jakovljevic@imh.org.rs тел. 3307535

Издавачка делатност и међународна сарадња

Институт за ментално здравље је издавач часописа “Психијатрија данас”, као и великог броја монографија, приручника и уџбеника. Поред тога, у оквиру издавачке делатности Института за ментално здравље преведен је велики број књига Светске здравствене организације. Од свог оснивања, Институт за ментално здравље интензивно сарађује са великим бројем психијатријских институција у Београду, Србији и у иностранству. Посебно негује односе са школама, центрима за социјални рад, домовима здравља, другим социјалним установама и организацијама за едукацију.


Служба за научно-истраживачку и образовну делатност “Проф др Предраг Каличанин”
Часопис Психијатрија данас
Издања Института за ментално здравље