Служба за фармацеутску делатност (апотека) и лабораторијску дијагностикуШеф Службе:Клинички ассист. др сци Чедо Миљевић, спец. психијатрије, научни сарадник
Главна медицинска сестра-техничар Службе: Љиљана Луковић, вмс
 
Кабинет се бави лечењем, едукацијом и истраживањем, праћењем пацијената и после отпуста, формирањем и одржавањем базе података организационих јединица.

Апотекарска служба је ангажована на снабдевању и дистрибуцији лекова унутар Института. Надлежност ове службе је и анализа потрошње по принципима фармакоепидемијологије и фармакоекономике, приказивање резултата и унапређењу фармакотерапије.

Служба за лабораторијску дијагностику опремљена је савременим биохемијским и хематолошким апаратима и осталим средствима и материјалима неопходним за квалитетну лабораторијску дијагностику. У оквиру Службе за лабораторијску дијагностику се ради преко 20 различитих анализа из области медицинске биохемије ( анализе урина, тестови детекције наркотика из урина, хематолошке анализе, концентрација лекова, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе, холестерол и липдни статус и др. ). Годишње се уради око 40000 анализа за око 4000 пацијената Института за ментално здравље.

Контрола рада се врши свакодневно стандардизованим контролним серумима и крвима, те два пута годишње и контролама из националног програма спољашње контроле квалитета СНЕQАС – МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА, Друштва медицинских биохемичара.

У Служби се врши и праћење промене неких лабораторијски параметара везаних за узимање одређених лекова. Систем квалитета Служба остварује поштујући принцип усмерености на кориснике – лекаре и пацијенте – пружањем квалитетне и правовремене услуге, информисањем и усавршавањем, праћењем развоја клиничко-биохемијске дијагностике, увођењем савремених и ефикасних метода испитивања, тачним и правовременим налазима. Све то постиже се одговарајућом организацијом и технологијом рада, ефикасним протоком биолошког материјала, добрим аналитичким радом и протоком података. Центар је наведени систем успоставио управљањем ресурсима (кадровима, опремом, потрошним материјалима, обезбеђењем услова радне средине) и управљањем процесима рада (подржавањем дефинисане технологије рада, увођењем нових метода испитивања). Све наведено остварује се изузетним ангажовањем свих запослених у Служби за лабораторијску дијагностику, као и подршком Управе Института за ментално здравље.

Апотека
Дипл. фармацеут: Александра Тодоровић