Updated 22.11.2017. Odsek za medicinsku genetiku “Prof. dr Slavka Morić-Petrović” sastoji se od genetskog savetovališta i genetičke laboratorije. U okviru genetičkog savetovališta pruža se precizan genetički savet vezan za tačno definisanje rizika za prenošenje, oboljevanje i prevenciju naslednih oboljenja. U okviru genetičke laboratorije vrše se analize na citogenetskom nivou na ćelijama dobijenim iz plodove vode (amniocenteza), ćelija iz fetalne krvi (kordocenteza), ćelije dobijene biopsijom horionskih čupica (CVS), ćelija iz periferne krvi (kariotip), ćelija iz abortnog materijala i ćelija dobijenih biopsijom kože probanta (fibroblast kože). U genetskoj laboratoriji primenjuje se i metoda molekularne citogenetike FISH (fluorescentna in situ hibridizacija) koja se primenjuje u analizi nativnih ćelija plodove vode u cilju brze dijagnostike najčešćih numeričkih hromozomskih aberacija.
 
Odsek ima veliki broj registrovanih osoba sa Daunovim sindromom (Sy. Down), sindromom fragilnog X (Sy. FraXq), kao i sa drugim sindromima koji su ponekad udruženi sa psihijatriskim oboljenjima. Tim Odseka bavi se i edukacijom, istraživanjima i održavanjem baze podataka.
 
Šef odseka: Dr Marko Jelisavčić, specijalista pedijatrije
 
Članovi tima Odseka za medicinsku genetiku “Prof. Dr Slavka Morić-Petrović”:
Dr Snežana Branković, neuropsihijatar, Dr Sci., istraživač saradnik
Gordana Radivojević, MSc., molekularni biolog
Petromila Subota, laboratorijski tehničar
Olivera Milošević, VMS, specijalista zdravstvene nege u psihijatriji
 
Radno vreme Odseka za medicinsku genetiku “Prof. dr Slavka Morić-Petrović”:
Svakog radnog dana od 8 do 15 časova, osim utorka od 8 do 16 časova.
 
Radno vreme genetičkog savetovališta:
Ponedeljak, utorak i petak od 9 do 13 časova
Kontakt telefon: 011 3307 587
E-mail: genetika.imz@imh.org.rs