Odsek za medicinsku genetiku “Prof. dr Slavka Morić-Petrović”Šef Odseka: Dr sci Snežana Branković, spec. neuropsihijatrije, istraživač saradnik

Odsek za medicinsku genetiku “Prof. dr Slavka Morić-Petrović” sastoji se od genetskog savetovališta i genetičke laboratorije. U okviru genetičkog savetovališta pruža se precizan genetički savet vezan za tačno definisanje rizika za prenošenje, oboljevanje i prevenciju naslednih oboljenja. U okviru genetičke laboratorije vrše se analize na citogenetskom nivou na ćelijama dobijenim iz plodove vode (amniocenteza), ćelija iz fetalne krvi (kordocenteza), ćelije dobijene biopsijom horionskih čupica (CVS), ćelija iz periferne krvi (kariotip), ćelija iz abortnog materijala i ćelija biopsijom kože probanta (fibroblast kože). Od pre dve godine u genetskoj laboratoriji počela je primena metode molekularne citogenetike FISH (fluorescentna in situ hibridizacija) koja se primenjuje u analizi nativnih ćelija plodove vode u cilju brze dijagnostike najčešćih numeričkih hromozomskih aberacija.

Odsek ima najveći broj registrovanih osoba sa Daunovim sindromom (Sy. Down), sindromom fragilnog X (Sy. FraXq), kao i sa drugim sindromima koji su ponekad udruženi sa psihijatriskim oboljenjima. Tim Odseka se bavi i edukacijom, istraživanjima i održavanjem baze podataka.

Radno vreme Odseka za medicisnku genetiku “Prof. dr Slavka Morić-Petrović”:
Svakog radnog dana od 8 do 15č osim utorka od 8 do 16č.

Radno vreme genetičkog savetovališta:
Ponedeljak, utorak i petak od 9 do 13č

Kontakt telefon: 011 3307 587
E-mail: genetika@eunet.rs