Одсек за медицинску генетику “Проф. др Славка Морић-Петровић”Шеф Одсека: Др сци Снежана Бранковић, спец. неуропсихијатрије, истраживач сарадник

Одсек за медицинску генетику “Проф. др Славка Морић-Петровић” састоји се од генетског саветовалишта и генетичке лабораторије. У оквиру генетичког саветовалишта пружа се прецизан генетички савет везан за тачно дефинисање ризика за преношење, обољевање и превенцију наследних обољења. У оквиру генетичке лабораторије врше се анализе на цитогенетском нивоу на ћелијама добијеним из плодове воде (амниоцентеза), ћелија из феталне крви (кордоцентеза), ћелије добијене биопсијом хорионских чупица (ЦВС), ћелија из периферне крви (кариотип), ћелија из абортног материјала и ћелија биопсијом коже пробанта (фибробласт коже). Од пре две године у генетској лабораторији почела је примена методе молекуларне цитогенетике ФИСХ (флуоресцентна ин ситу хибридизација) која се примењује у анализи нативних ћелија плодове воде у циљу брзе дијагностике најчешћих нумеричких хромозомских аберација.

Одсек има највећи број регистрованих особа са Дауновим синдромом (Sy. Down), синдромом фрагилног X (Sy. FraXq), као и са другим синдромима који су понекад удружени са психијатриским обољењима. Тим Одсека се бави и едукацијом, истраживањима и одржавањем базе података.

Радно време Одсека за медициснку генетику “Проф. др Славка Морић-Петровић”:
Сваког радног дана од 8 до 15ч осим уторка од 8 до 16ч.

Радно време генетичког саветовалишта:
Понедељак, уторак и петак од 9 до 13ч

Контакт телефон: 011 3307 587
Е-маил: genetika@eunet.rs