Šef Odseka: Doc. dr sci. Maja Milovanović, specijalista neurologije
Glavna medicinska sestra Odseka: Snežana Zlatanov, vms

 
Updated 5.11.2018. U Institutu za mentalno zdravlje je 12. decembra 2014. godine održana svečanost povodom imenovanja Odseka za epilepsije i kliničku neurofiziologiju “Prof. dr Dragoslav Ercegovac” u prisustvu članova njegove porodice.

Prof. dr Dragoslav Ercegovac osnovao je 1969. godine Odsek za psihofiziologiju i kliničku neurofiziologiju u kome je započet rani razvoj jugoslovenske kliničke neurofiziologije, doneti savremeni standardi za rad EEG laboratorija i započeta edukacija kadrova za EEG i epileptologiju. U periodu od 1970. do 1995. godine šestomesečni tečaj za lekare specijaliste sa uspehom završilo je 128 specijalista neurologa, neuropsihijatara, neurohirurga, infektologa i neuropedijatara SFRJ. Istovremeno, odvijala se i EEG škola za tehničare, koja je obuhvatala praktičnu nastavu u EEG laboratoriji, i teoretske edukacije u trajanju od 4 meseca. U periodu od 1970. do 1994. godine školu za tehničare sa uspehom je završilo i dobilo sertifikat 148 EEG tehničara. Prof. Ercegovac je u Odseku razvijao i nove metode u epileptologiji i EEG, pa je tako 1981. godine uvedena metoda određivanja koncentracije antiepileptika u serumu, 1982. godine je uvedena metoda merenja evociranih potencijala (vizuelnih, moždanog stabla i somatosenzornih), a krajem osamdesetih godina prvi kognitivni evocirani potencijali (CNV i P300) i prvi pokušaji kvantitativne analize EEG.
 

 

U okviru Odseka za epilepsije i kliničku neurofiziologiju “Prof. dr Dragoslav Ercegovac” obavlja se dijagnostika i lečenje epilepsija i epileptičkih poremećaja, primarnih glavobolja, poremećaja spavanja, psihogenih neepileptičnih napada i drugih paroksizmalnih neuropsihijatrijskih poremećaja kod odraslih pacijenata, dece i mladih osoba. Prevencija i lečenje psihijatrijskih poremećaja kod osoba sa epilepsijom, migrenom i drugim neuropsihijatrijskim poremećajima obavlja se u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Instituta.

U ovom Odseku obavlja se sveobuhvatna dijagnostika epilepsije, koja obavezno uključuje detaljnu anamnezu, neurološke i druge kliničke preglede, kao i video – elektroencefalografsko (EEG) registrovanje u budnom stanju, u spontanom spavanju i u toku svih postupaka aktivacije (hiperventilacije i fotostimulacije, mentalne aktivacije, deprivacije spavanja i dr). Uz pomoć savremenog Holter EEG aparata za produženo EEG i poligrafsko registrovanje obavljaju se dugotrajna snimanja (24 do 92 sata) eletkrokortikalne aktivnosti pacijenata u pokretu, van specijalizovane EEG laboratorije Odseka, čime se postiže značajno povećanje senzitivnosti registrovanja patoloških epileptiformnih promena. Ova tehnika ima primenu u dijagnostici epileptičnih i neepileptičnih poremećaja (sinkope, psihogeni neepileptični napadi, i dr. ), interiktusnih i subkliničkih epileptiformnih EEG promena u budnom stanju i spavanju kao i u dijagnostici poremećaja spavanja. Uz dijagnostiku tipa epileptičkih napada, epileptičkih sindroma i epilepsija, obavljaju se i neuropsihološka dijagnostika, procena kvaliteta života generičkim i za epilepsiju specifičnim skalama kod odraslih i kod dece i dijagnostika mentalnih poremećaja. Redovno se primenjuje skrining na depresiju i anksioznost, najčešće komorbidne mentalne poremećaje kod epilepsije i migrene, kako bi se primenila ciljana prevencija, odnosno rana terapija ovih poremećaja.

U Odseku se obavlja i dijagnostika primarnih glavobolja (migrene, tenzione glavobolje, klaster i drugih tipova glavobolja) kao i simptomatskih glavobolja, za migrenu specifična procena kvaliteta života, prevencija hronične glavobolje i lečenje primarnih glavobolja koje uključuje specifičnu farmakoterapiju.
Dugi niz godina, u Odseku se sprovodi edukacija medicinskih tehničara iz oblasti primene elektroencefalografije (EEG) kod dece i odraslih, u smislu sticanja teorijskih osnova i savladavanja tehnika praktičnog EEG snimanja u cilju osposobljavanja kandidata za samostalni rad.
 
Preuzmite flajer