Одсек за епилепсије и клиничку неурофизиологију “Проф. др Драгослав Ерцеговац”

 
Шеф Одсека: Прим. др сци Маја Миловановић, спец. неурологије,научни сарадник
Главна медицинска сестра Одсека: Снежана Златанов, вмс

12. децембра 2014. године у Институту за ментално здравље одржана је свечаност поводом именовања Одсека за епилепсије и клиничку неурофизиологију “Проф. др Драгослав Ерцеговац” у присуству чланова његове породице.

Проф. др Драгослав Ерцеговац основао је 1969. године Одсек за психофизиологију и клиничку неурофизиологију у коме је започет рани развој југословенске клиничке неурофизиологије, донети савремени стандарди за рад ЕЕГ лабораторија и започета едукација кадрова за ЕЕГ и епилептологију. У периоду од 1970 до 1995. године шестомесечни течај за лекаре специјалисте са успехом завршило је 128 специјалиста неуролога, неуропсихијатара, неурохирурга, инфектолога и неуропедијатара СФРЈ. Истовремено одвијала се и ЕЕГ школа за техничаре, која је обухватала практичну наставу у ЕЕГ лабораторији, и теоретске едукације у трајању од 4 месеца. У периоду од 1970 до 1994. године школу за техничаре са успехом је завршило и добило сертификат 148 ЕЕГ техничара. Проф. Ерцеговац је у Одсеку развијао и нове методе у епилептологији и ЕЕГ, па је тако 1981 године уведена метода одређивања концентрације антиепилептика у серуму, 1982 године је уведена метода мерења евоцираних потенцијала (визуелних, можданог стабла и соматосензорних), а крајем осамдестих година први когнитивни евоцирани потенцијали (CNV i P300) и први покушаји квантитативне анализе ЕЕГ.Prof. dr Dragoslav Ercegovac

У оквиру Одсека за епилепсије и клиничку неурофизиологију “Проф. др Драгослав Ерцеговац” обавља се дијагностика и лечење епилепсија и епилептичких поремећаја, примарних главобоља, поремећаја спавања, психогених неепилептичних напада и других пароксизмалних неуропсихијатријских поремећаја код одраслих пацијената, деце и младих особа. Превенција и лечење психијатријских поремећаја код особа са епилепсијом, мигреном и другим неуропсихијатријским поремећајима обавља се у сарадњи са другим организационим јединицама Института.

У овом Одсеку обавља се свеобухватна дијагностика епилепсије, која обавезно укључује детаљну анамнезу, неуролошке и друге клиничке прегледе, као и видео – електроенцефалографско (ЕЕГ) регистровање у будном стању, у спонтаном спавању и у току свих поступака активације (хипервентилације и фотостимулације, менталне активације, депривације спавања и др). Уз помоћ савременог Холтер ЕЕГ апарата за продужено ЕЕГ и полиграфско регистровање обављају се дуготрајна снимања (24 до 92 сата) елеткрокортикалне активности пацијената у покрету, ван специјализоване ЕЕГ лабораторије Одсека, чиме се постиже значајно повећање сензитивности регистровања патолошких епилептиформних промена. Ова техника има примену у дијагностици епилептичних и неепилептичних поремећаја (синкопе, психогени неепилептични напади, и др. ), интериктусних и субклиничких епилептиформних ЕЕГ промена у будном стању и спавању као и у дијагностици поремећаја спавања. Уз дијагностику типа епилептичких напада, епилептичких синдрома и епилепсија, обављају се и неуропсихолошка дијагностика, процена квалитета живота генеричким и за епилепсију специфичним скалама код одраслих и код деце и дијагностика менталних поремећаја. Редовно се примењује скрининг на депресију и анксиозност, најчешће коморбидне менталне поремећаје код епилепсије и мигрене, како би се применила циљана превенција, односно рана терапија ових поремећаја.

У Одсеку се обавља и дијагностика примарних главобоља (мигрене, тензионе главобоље, кластер и других типова главобоља) као и симптоматских главобоља, за мигрену специфична процена квалитета живота, превенција хроничне главобоље и лечење примарних главобоља које укључује специфичну фармакотерапију мигрене.
Дуги низ година, у Одсеку се спроводи едукација медицинских техничара из области примене електроенцефалографије (ЕЕГ) код деце и одраслих, у смислу стицања теоријских основа и савладавања техника практичног ЕЕГ снимања у циљу оспособљавања кандидата за самостални рад.

Преузмите флајер