Клуб за адолесценте  „Пасаж“, отворен  је сваког првог уторка у месецу од 17 до 19 часова  и намењен је  пацијентима који су завршили хоспитално лечење у Дневној болници за адолесценте.
 
Клуб ради по принципима социотерапијске групе која делом користи технике групне анализе усмерене ка релационим поремећајима, а делом технике експресивне терапије, све у циљу успостављања стабилне ремисије и превенције рецидива менталних поремећаја адолесцената и младих.
 
Клуб воде психијатар – психотерапеут и медицинска сестра, а у реализовању креативних активности директивно се укључују и пацијенти, преко изложби фотографија, читањем споствене поезије и прозе, разменом искустава у конкурисању за стипендије и са путовања, као и есејистичким рапортима.