KLUB “TREĆE DOBA”

U okviru Kabineta za treće doba od 2007.godine aktivan je i Klub “Treće doba” čiji je rad usmeren ka potrebama osoba iznad 65 godina života koje imaju kognitivne smetnje ili afektivne poremećaje, ali i prema svima onima koji žele da ublaže neminovne psihološke procese poslednjih dekada svog života.

Klubskim aktivnostima, jednog dana u sedmici (ponedeljak 13.00-15.00), obezbeđuju se konsultacije za sve zainteresovane koji žele da bolje upoznaju i shvate probleme sa kojima se susreće populacija treće životne dobi. Omogućena je socioterapija kroz druženja, relaksaciju, kreativnu manuelnu delatnost i mentalnu aktivnost.

Zaposleni u Kabinetu edukovani su da u svakom trenutku pomognu svima koji žele da se angažuju oko nege i brige o starim licima. Podrška negovateljima u prepoznavanju bihejvioralnih i psiholoških simptoma kognitivno-mnestičkih poremećaja je od neprocenjivog značaja, budući da pravovremeno uočavanje simptoma rezultira uvođenjem adekvatnih medikamenta oboleloj osobi, čime se u priličnoj meri rasterećuje lice koje o bolesnoj osobi brine.

Cilj zaposlenih je kontinuiran rad sa zainteresovanim pacijentima i članovima njihovih porodica na preventivi, unapređenju i negovanju mentalnog zdravlja i prepoznavanju i uklanjanju rizika od razboljevanja ove vulnerabilne populacije ljudi.

Brojni su razlozi zbog čega bi trebalo da nas posetite jer mi smo tu zbog vas.