КЛУБ “ТРЕЋЕ ДОБА”

У оквиру Кабинета за треће доба од 2007.године активан је и Клуб “Треће доба” чији је рад усмерен ка потребама особа изнад 65 година живота које имају когнитивне сметње или афективне поремећаје, али и према свима онима који желе да ублаже неминовне психолошке процесе последњих декада свог живота.

Клубским активностима, једног дана у седмици (понедељак 13.00-15.00), обезбеђују се консултације за све заинтересоване који желе да боље упознају и схвате проблеме са којима се сусреће популација треће животне доби. Омогућена је социотерапија кроз дружења, релаксацију, креативну мануелну делатност и менталну активност.

Запослени у Кабинету едуковани су да у сваком тренутку помогну свима који желе да се ангажују око неге и бриге о старим лицима. Подршка неговатељима у препознавању бихејвиоралних и психолошких симптома когнитивно-мнестичких поремећаја је од непроцењивог значаја, будући да правовремено уочавање симптома резултира увођењем адекватних медикамента оболелој особи, чиме се у приличној мери растерећује лице које о болесној особи брине.

Циљ запослених је континуиран рад са заинтересованим пацијентима и члановима њихових породица на превентиви, унапређењу и неговању менталног здравља и препознавању и уклањању ризика од разбољевања ове вулнерабилне популације људи.

Бројни су разлози због чега би требало да нас посетите јер ми смо ту због вас.