Odsek za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju

 
KABINET ZA PERINATALNU I REPRODUKTIVNU PSIHIJATRIJU
 
Šef Kabineta za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju:
 
Kl. asist. dr Maja Milosavljević, dr. sci med, specijalista psihijatrije
 

Tim kabineta za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju je multidisciplinaran, bavi se dijagnostikom, kao i terapijskim, savetodavnim i psihoedukativnim radom sa ženama tokom planiranja i trajanja trudnoće, kao i u prvoj godini nakon porođaja. Tretman podrazumeva medikamentoznu terapiju, partnersku, grupnu ili individualnu psihoterapiju i savetovanje u zavisnosti od individulanih poterba pacijentkinja. Blagovremena procena i odgovarajuće intervencije u radu sa ženama koje imaju psihičke tegobe u perinatalnom periodu od ključnog je značaja za postizanje i unapređenje njihovog zdravlja, za razvoj adekvatnog odnosa majke i novorođenčeta, kao i skladnijeg porodičnog funkcionisanja.
 
Članovi tima Kabineta su:
 
Kl. asist. dr Maja Milosavljević, dr sci med, specijalista psihijatrije
 
Doc. dr Olivera Vuković, dr sci med, specijalista psihijatrije – konsultant
 
Mr. dr Sanja Nikolić, specijalista psihijatrije, porodični terapeut
 
Dr Jasmina Stojković Pavlović, specijalista psihijatrije, grupni terapeut
 
Snežana Stojanović, dipl. socijalni radnik, porodični savetodavac
 
Anka Marjanović Radonjić, spec. kliničke psihologije
 
Tijana Vraneš, psiholog, REBT terapeut
 
Tel: +381 11 33 07 660
e-mail: perinatal@imh.org.rs