Одсек за перинаталну и репродуктивну психијатрију

 
КАБИНЕТ ЗА ПЕРИНАТАЛНУ И РЕПРОДУКТИВНУ ПСИХИЈАТРИЈУ
 
Шеф Кабинета за перинаталну и репродуктивну психијатрију:
 
Кл. асист. др Маја Милосављевић, др. сци мед, специјалиста психијатрије
 

Тим кабинета за перинаталну и репродуктивну психијатрију је мултидисциплинаран, бави се дијагностиком, као и терапијским, саветодавним и психоедукативним радом са женама током планирања и трајања трудноће, као и у првој години након порођаја. Третман подразумева медикаментозну терапију, партнерску, групну или индивидуалну психотерапију и саветовање у зависности од индивидуланих потерба пацијенткиња. Благовремена процена и одговарајуће интервенције у раду са женама које имају психичке тегобе у перинаталном периоду од кључног је значаја за постизање и унапређење њиховог здравља, за развој адекватног односа мајке и новорођенчета, као и складнијег породичног функционисања.
 
Чланови тима Кабинета су:
 
Кл. асист. др Маја Милосављевић, др сци мед, специјалиста психијатрије
 
Доц. др Оливера Вуковић, др сци мед, специјалиста психијатрије – консултант
 
Мр. др Сања Николић, специјалиста психијатрије, породични терапеут
 
Др Јасмина Стојковић Павловић, специјалиста психијатрије, групни терапеут
 
Снежана Стојановић, дипл. социјални радник, породични саветодавац
 
Анка Марјановић Радоњић, спец. клиничке психологије
 
Тијана Вранеш, психолог, РЕБТ терапеут
 
Tel: +381 11 33 07 660
е-mail: perinatal@imh.org.rs