Šef Kabineta: dr Ljubica Vidić, specijalista psihijatrije, subspecijalista sudske psihijatrije


Kabinet za treće doba, u sklopu Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede Klinike za odrasle Instituta za mentalno zdravlje, otvoren je aprila 2007. godine sa idejom da pruža sveobuhvatnu psihijatrijsku pomoć i lečenje osobama iznad 65 godina života, ali i svima onima koji žele da ublaže neminovne psihološke procese poslednjih nekoliko dekada života.

Ne postoji osoba koja nije prošla kroz faze tugovanja tokom rastanaka ili gubitaka, koja nije strahovala sa razlogom (nekada i bez njega), kojoj se nije dogodilo da zaboravi značajan datum, događaj ili dogovor… Ne postoji čovek koji svake noći lako usni, dobro spava i ustaje odmoran… Nekada smo manje ili više usamljeni, nekada se taj doživljaj prenaglasi… Svega ovoga smo ponekad svesni, ali ponekad i ne.

Ukoliko Vi ili članovi Vašeg neposrednog okruženja primetite nešto od pomenutih situacija ili stanja… obratite nam se. Niste jedini. Imamo rešenje jer posedujemo znanje, stručnost i iskustvo aktuelnih i pređašnjih generacija…

KAKO?

Koncept rada u Kabinetu za treće doba osmišljen je kao timski rad stručnjaka različitih specijalnosti na preventivi, unapređenju i negovanju mentalnog zdravlja onih koji to žele, kao i na prepoznavanju i uklanjanju rizika od razbolevanja u meri koju dopušta savremena nauka.

Terapijska aktivnost podrazumeva lečenje psihijatrijskih poremećaja u dispanzerskim uslovima. Tretman se sastoji u primeni lekova, podršci, korekciji ponašanja, individualnom ili grupnom radu, uključujući i članove porodice.

Klupskim aktivnostima, jednog dana u sedmici, obezbeđuju su konsultacije za sve zainteresovane koji žele bolje da upoznaju i shvate probleme sa kojima se populacija trećeg doba susreće. Svim zainteresovanim klijentima i korisnicima biće omogućena socioterapija kroz druženja, relaksaciju, kreativnu manuelnu delatnost i mentalnu aktivnost. Zaposleni u Kabinetu, edukovani su da u svakom trenutku pomognu svima koji žele da se angažuju oko nege i brige o starim licima.

KADA?
Ponedeljak i sreda: 8-15h

ZAŠTO?
1. Zato što postojite
2. Zato što smo ovde zbog Vas
3. Zato što niste sami
4. Zato što imamo rešenje
5. Zato što iz svake situacije nalazimo bar dva izlaza
6. Zato što imati problem nije sramota
7. Zato što treba da izađete iz kuće
8. Zato što je razgovor lekovit
9. Zato što umemo da sivo obojimo zlatnim
10. Zato što je sa osmehom sve lakše
Preuzmite brošuru