Kabinet za psihoterapiju

Šef Kabineta za psihoterapiju:
Prim. dr Olga Čolović, mr sci, spec. psihijatrije, subspecijalista psihoterapije

U okviru Odseka pružaju se sledeće psihoterapijske usluge:
• Psihoanalitička psihoterapija
• REBT terapija (racionalno emotivno bihejvior terapija)
• Jungovska analitička terapija
• Grupna psihoanalitička psihoterapija
• Individualna sistemska psihoterapija
• Psihodinamski orijentisana psihoterapija podrške

Prijem novih pacijenata se zakazuje.
Informacije i zakazivanje na telefon 011/ 3307-660 ili u sobi broj 7 Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede.

Članovi Kabineta za psihoterapiju su:
Dr Marko Vuković, spec. psihijatrije, jungijanski analitičar
Sonja Đorđević, specijalista medicinske psihologije, psihoanalitičar
Ivana Peruničić, mr sci, psiholog, REBT psihoterapeut, asistent na Odeljenju za psihologiju Univerziteta Singidunum
Svetlana Zdravković, dr sci, specijalista medicinske psihologije, jungijanski analitičar (član IAAP, IGAP, SDPI)
Marina Paunović, specijalista socijalne rehabilitacije i socijalnog rada, stručni saradnik Fakulteta političkih nauka, psihoterapeut za sistemski rad sa pojedincem, parovima i porodicom, sistemski supervizor u psihoterapiji
Jelena Ristić, specijalista medicinske psihologije, grupni psihoanalitički psihoterapeut
Prim. dr Olga Čolović, mr sci, spec. psihijatrije, subspecijalista psihoterapije, asistent departmana za psihologiju Fakulteta za Medije i Komunikaciju, Univerziteta Singidunum, član Upravnog odbora DPPS
Dr Vesna Dukanac, dr sci, spec. psihijatrije, subspecijalista psihoterapije, generalni sekretar DPPS, edukator DPPS
Dr Dejan Florikić, specijalista psihijatrije, psihoanalitičar,član međunarodne psihoanalitičke asocijacije (IPA).
Preuzmite flajer