Кабинет за психотерапију

Шеф Кабинета за психотерапију:
Прим. др Олга Чоловић, мр сци, спец. психијатрије, субспецијалиста психотерапије

У оквиру Одсека пружају се следеће психотерапијске услуге:
• Психоаналитичка психотерапија
• РЕБТ терапија (рационално емотивно бихејвиор терапија)
• Јунговска аналитичка терапија
• Групна психоаналитичка психотерапија
• Индивидуална системска психотерапија
• Психодинамски оријентисана психотерапија подршке

Пријем нових пацијената се заказује.
Информације и заказивање на телефон 011/ 3307-660 или у соби број 7 Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе.

Чланови Кабинета за психотерапију су:
Др Марко Вуковић, спец. психијатрије, јунгијански аналитичар
Соња Ђорђевић, специјалиста медицинске психологије, психоаналитичар
Ивана Перуничић, мр сци, психолог, РЕБТ психотерапеут, асистент на Одељењу за психологију Универзитета Сингидунум
Светлана Здравковић, др сци, специјалиста медицинске психологије, јунгијански аналитичар (члан ИААП, ИГАП, СДПИ)
Марина Пауновић, специјалиста социјалне рехабилитације и социјалног рада, стручни сарадник Факултета политичких наука, психотерапеут за системски рад са појединцем, паровима и породицом, системски супервизор у психотерапији
Јелена Ристић, специјалиста медицинске психологије, групни психоаналитички психотерапеут
Прим. др Олга Чоловић, мр сци, спец. психијатрије, субспецијалиста психотерапије, асистент департмана за психологију Факултета за Медије и Комуникацију, Универзитета Сингидунум, члан Управног одбора ДППС
Др Весна Дуканац, др сци, спец. психијатрије, субспецијалиста психотерапије, генерални секретар ДППС, едукатор ДППС
Др Дејан Флорикић, специјалиста психијатрије, психоаналитичар,члан међународне психоаналитичке асоцијације (ИПА).
Преузмите флајер