Updated 27.4.2018.

Шеф Кабинета за психотерапију:
Прим. др Олга Чоловић, мр сци, спец. психијатрије, субспецијалиста психотерапије

У оквиру Одсека пружају се следеће психотерапијске услуге:
• Психоаналитичка психотерапија
• РЕБТ терапија (рационално емотивно бихејвиор терапија)
• Јунговска аналитичка терапија
• Групна психоаналитичка психотерапија
• Психодинамски оријентисана психотерапија подршке
Пријем нових пацијената се заказује.
Информације и заказивање на телефон 011/ 3307-660 или у соби број 7 Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе.
Чланови Кабинета за психотерапију су:

Соња Ђорђевић, специјалиста медицинске психологије, психоаналитичар
Ивана Перуничић Младеновић, др сци, специјалиста медицинске психологије, РЕБТ психотерапеут
Светлана Здравковић, др сци, специјалиста медицинске психологије, јунгијански аналитичар (члан ИААП, ИГАП, СДПИ)
Јелена Ристић Дока, специјалиста медицинске психологије, групни психоаналитички психотерапеут
Прим. др Олга Чоловић, др сци, спец. психијатрије, субспецијалиста психотерапије, асистент департмана за психологију Факултета за Медије и Комуникацију, Универзитета Сингидунум, члан Етичког одбора ДППС
Доц. др Весна Дуканац, др сци, спец. психијатрије, субспецијалиста психотерапије, едукатор ДППС
Др Дејан Флорикић, специјалиста психијатрије, психоаналитичар,члан међународне психоаналитичке асоцијације (ИПА).

Преузмите флајер