Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede

Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede je fokusirano na tretman dispanzerskih pacijenata u okviru klinike za odrasle. Odeljenje pruža psihijatrijsku i psihološku dijagnostiku, kao i psihoterapijski i farmakoterapijski tretman. Timovi odeljenja za specijalističko konsultativne preglede sagledavaju pacijente sa kompleksnim dijagnostičkim i terapijskim problemima i učestvuju u proceni hospitalnog tretmana.

U okviru odeljenja funkcionišu sledeće organizacine jedinice:
Odsek za brak i porodicu;
Kabinet za perinatnalnu i reproduktivnu psihijatriju;
Kabinet za sudsku psihijatriju;
Kabinet za treće doba;
Kabinet za psihoterapiju;
Kabinet za krizna stanja;

Šef Odeljenja za specijalističko konsultativne preglede:
Mr dr Sanja Nikolić, spec. psihijatrije, sistemski porodični psihoterapeut

Glavni tehničar Odeljenja za specijalističko konsultativne preglede:
Zlatko Vujin, viši medicinski tehničar, specijalista zdravstvene nege u psihijatriji