Одељење за специјалистичко консултативне прегледе је фоkусирано на третман диспанзерских пацијената у оквиру клинике за одрасле. Одељење пружа психијатријску и психолошку дијагностику, као и психотерапијски и фармакотерапијски третман. Тимови одељења за специјалистичко консултативне прегледе сагледавају пацијенте са комплексним дијагностичким и терапијским проблемима и учествују у процени хоспиталног третмана.

У оквиру одељења функционишу следеће организацине јединице:
Одсек за брак и породицу;
Кабинет за перинатналну и репродуктивну психијатрију;
Кабинет за судску психијатрију;
Кабинет за треће доба;
Кабинет за психотерапију;
Кабинет за кризна стања;

Шеф Одељења за специјалистичко консултативне прегледе:
Мр др Сања Николић, спец. психијатрије, системски породични психотерапеут

Главни техничар Одељења за специјалистичко консултативне прегледе:
Златко Вујин, виши медицински техничар, специјалиста здравствене неге у психијатрији