Updated 6.11.2018.

Ovo odeljenje finkcioniše po svim principima intenzivne psihijatrijske i somatske nege za zbrinjavanje akutno psihotičnih pacijenata, teških depresija psihotičnog nivoa, pacijenata sa visokim suicidalnim rizikom, kao i svih pacijenata koji zbog prirode poremećaja zahtevaju poseban nadzor.

Odeljenje raspolaže sa 8 postelja i opremljeno je video nadzorom.

Šef Kliničkog odeljenja za psihotične poremećaje – intenzivna nega:
Dr Ljubica Zamurović Dunđerović, mr sci, spec. psihijatrije

Glavna medicinska sestra Kliničkog odeljenja za psihotične poremećaje – intenzivna nega:
Ljiljana Petković, strukovna medicinska sestra