Updated 5.11.2018.

Ово одељење је организовано по принципима социјалне психијатрије, са терапијском заједницом и структурисаним слободним активностима.

Лечење пацијената је мултидимензионално, примењују се признате савремене методе фармакотерапије, психотерапије (иије (индивидуална и групна), арт терапије, филм терапије, музикотерапије, социјалне и радне терапије.
Одељење располаже капацитетом од 29 постеља.

Шеф Клиничког одељења за кризна стања и афективне поремећаје:
Доц. Др Оливера Вуковић, др сци, спец. психијатрије

Главна медицинска сестра Клиничког одељења за кризна стања и афективне поремећаје:
Биљана Иванковић, виша медицинска сестра