Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Šef: Dr Biljana Lukić, spec. psihijatrije

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje broji 25 mesta.