Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti

Updated 15.12.2017.

Šef: Dr Jasmina Pavlov-Sofronijević, spec. psihijatrije

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti broji 25 mesta.