Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti

Šef:Dr Jasmina Pavlov-Sofronijević, spec. psihijatrije

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti broji 25 mesta.