Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности

Updated 14.02.2018.

Шеф: Доц. др Весна Дуканац, др сц., спец. психијатрије, субспец. психотерапије

Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности броји 25 места.