Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности

Шеф:Др Јасмина Павлов-Софронијевић, спец. психијатрије

Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности броји 25 места.