Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности

Updated 15.12.2017.

Шеф: Др Јасмина Павлов-Софронијевић, спец. психијатрије

Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности броји 25 места.