Dnevna bolnica za afektivne poremećaje

Šef:Asist. dr Olivera Vuković, dr sci, spec. psihijatrije
Dnevna bolnica za afektivne poremećaje broji 35 mesta.