Dnevna bolnica za afektivne poremećaje

Updated 15.12.2017.

Šef: Doc. dr Olivera Vuković, dr sc. med., spec. psihijatrije

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje broji 35 mesta.