Дневна болница за афективне поремећаје

Шеф:Асист. др Оливера Вуковић, др сци, спец. психијатрије
Дневна болница за афективне поремећаје броји 35 места.