Дневна болница за афективне поремећаје

Updated 14.02.2018..

Шеф: Доц. др Оливера Вуковић, др сц. мед., спец. психијатрије

Дневна болница за афективне поремећаје броји 35 места.