Dnevna bolnica za odrasle

Updated 15.12.2017.

Dnevna bolnica za odrasle

Šef Dnevne bolnice za odrasle:
Doc. dr Olivera Vuković, dr sc. med., spec. psihijatrije

Glavna medicinska sestra Dnevne bolnice za odrasle:

Zorica Moldovan, strukovna medicinska sestra

Zoran Milojković, spec.kliničke psihologije
Jelena Ristić, spec. med. psihologije, grupni analitičar
Snežana Jeličić, dipl. socijalni radnik, spec.
Branka Sudar, strukovni radni terapeut

Dnevna bolnica za odrasle bavi se opservacijom, dijagnostikom, lečenjem, rehabilitacijom i ocenom preostale radne sposobnosti različitih psihotičnih poremećaja, neurotičnih poremećaja i poremećaja ličnosti kao i afektivnih poremećaja. Prema potrebama pacijenata vrši se izbor terapijskih metoda, i to: farmakoterapija, suportivna psihoterapija, grupna psihoterapija (analitičkog i sistemskog usmerenja), individualna psihoterapija (analitičkog, kognitivno-bihejvioralnog i sistemskog usmerenja), porodična psihoterapija, grupna socioterapija, okupaciona terapija, rekreativna terapija, relaksaciona grupna terapija.
Dnevna bolnica za odrasle obuhvata tri organizacione jedinice:

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti

Šef: Dr Jasmina Pavlov-Sofronijević, spec. psihijatrije
Dr Irena Filipović, spec. psihijatrije
Vidinka Mladenović, viša medicinska sestra
Dragica Ilić, viša medicinska sestra, dipl. spec. pedagog

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti broji 25 mesta.

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Šef: Dr Biljana Lukić, spec. psihijatrije
Dr Milan Zdravković, mr sc. med., spec. psihijatrije
Dr Amir Peljto, dr sc. med., kl. asistent, spec. psihijatrije
Dr Jelena Drakulić Đorđević, lekar na specijalizaciji
Marija Mijić, medicinska sestra
Maja Golubović, medicinska sestra

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje broji 25 mesta.

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje

Šef: Doc. dr Olivera Vuković, dr sc. med., spec. psihijatrije
Dr Srđan Bokonjić, spec. neuropsihijatrije
Prim. dr Vesna Dukanac, dr sc. med., spec. psihijatrije, subspec. psihoterapije
Dr Milutin Kostić, dr sc. med., kl. asistent, spec. psihijatrije
Zorica Moldovan, strukovna medicinska sestra
Ljiljana Petković, strukovna medicinska sestra
Jovana Ninković, strukovna medicinska sestra
Dnevna bolnica za afektivne poremećaje broji 35 mesta.

Kućni red