Dnevna bolnica za odrasle

Dnevna bolnica za odrasle

Šef Dnevne bolnice za odrasle:
Doc. dr Olivera Vuković, dr sci, spec. psihijatrije

Glavna medicinska sestra Dnevne bolnice za odrasle:
Zorica Moldovan, strukovna medicinska sestra, specijalista zdravstvene nege u psihijatriji

Zoran Milojković, klinički psiholog
Jelena Ristić, klinički psiholog
Snežana Jeličić, dipl. socijalni radnik
Branka Ćirić, viši radni terapeut

Dnevna bolnica za odrasle bavi se opservacijom, dijagnostikom, lečenjem, rehabilitacijom i ocenom preostale radne sposobnosti različitih psihotičnih poremećaja, neurotičnih poremećaja i poremećaja ličnosti kao i afektivnih poremećaja. Prema potrebama pacijenata vrši se izbor terapijskih metoda, i to: farmakoterapija, suportivna psihoterapija, grupna psihoterapija (analitičkog i sistemskog usmerenja), individualna psihoterapija (analitičkog, kognitivno-bihejvioralnog i sistemskog usmerenja), porodična psihoterapija, grupna socioterapija, okupaciona terapija, rekreativna terapija, relaksaciona grupna terapija.

Dnevna bolnica za odrasle obuhvata tri organizacione jedinice:

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti
Šef: Dr Jasmina Pavlov-Sofronijević, spec. psihijatrije
Dr. Irena Filipović, psihijatar
Vidinka Mladenović, viša medicinska sestra
Dragica Ilić, viša medicinska sestra

Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti broji 25 mesta.

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje

Šef: Dr Biljana Lukić, psihijatar
Dr. Milan Zdravković, mr sci, spec psihijatrije
Dr. sc med Amir Peljto, klinički asistent, spec. psihijatrije
Jelena Drakulić Đorđević, lekar na specijalizaciji
Božo Vukelić – viši medicinski tehničar
Marija Mijić, medicinska sestra

Dnevna bolnica za psihotične poremećaje broji 25 mesta.

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje

Šef: Doc. dr Olivera Vuković, dr sci, spec. psihijatrije
Dr. Srđan Bokonjić, spec psihijatrije
Dr sc Vesna Dukanac, spec psihijatrije
Dr. Milutin Kostić, klinički asistent, spec psihijatrije
Dr Nikola Jovanović, lekar na specijalizaciji
Zorica Moldovan, specijalista strukovna medicinska sestra-oblast zdravstvena nega u psihijatriji
Svetlana Pantelić – medicinska sestra
Ljiljana Petković, medicinska sestra

Dnevna bolnica za afektivne poremećaje broji 35 mesta.

Kućni red