Дневнa болницa за одрасле

Updated 15.12.2017.

Дневнa болницa за одрасле

Шеф Дневне болнице за одрасле:
Доц. др Оливера Вуковић, др сц. мед., спец. психијатрије

Главна медицинска сестра Дневне болнице за одрасле:

Зорица Молдован, струковна медицинска сестра

Зоран Милојковић, спец.клиничке психологије
Јелена Ристић, спец. мед. психологије, групни аналитичар
Снежана Јеличић, дипл. социјални радник, спец.
Бранка Судар, струковни радни терапеут

Дневна болница за одрасле бави се опсервацијом, дијагностиком, лечењем, рехабилитацијом и оценом преостале радне способности различитих психотичних поремећаја, неуротичних поремећаја и поремећаја личности као и афективних поремећаја. Према потребама пацијената врши се избор терапијских метода, и то: фармакотерапија, супортивна психотерапија, групна психотерапија (аналитичког и системског усмерења), индивидуална психотерапија (аналитичког, когнитивно-бихејвиоралног и системског усмерења), породична психотерапија, групна социотерапија, окупациона терапија, рекреативна терапија, релаксациона групна терапија.
Дневна болница за одрасле обухвата три организационе јединице:

Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности

Шеф: Др Јасмина Павлов-Софронијевић, спец. психијатрије
Др Ирена Филиповић, спец. психијатрије
Видинка Младеновић, виша медицинска сестра
Драгица Илић, виша медицинска сестра, дипл. спец. педагог

Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности броји 25 места.

Дневна болница за психотичне поремећаје

Шеф: Др Биљана Лукић, спец. психијатрије
Др Милан Здравковић, мр сц. мед., спец. психијатрије
Др Амир Пељто, др сц. мед., кл. асистент, спец. психијатрије
Др Јелена Дракулић Ђорђевић, лекар на специјализацији
Марија Мијић, медицинска сестра
Маја Голубовић, медицинска сестра

Дневна болница за психотичне поремећаје броји 25 места.

Дневна болница за афективне поремећаје

Шеф: Доц. др Оливера Вуковић, др сц. мед., спец. психијатрије
Др Срђан Бокоњић, спец. неуропсихијатрије
Прим. др Весна Дуканац, др сц. мед., спец. психијатрије, субспец. психотерапије
Др Милутин Костић, др сц. мед., кл. асистент, спец. психијатрије
Зорица Молдован, струковна медицинска сестра
Љиљана Петковић, струковна медицинска сестра
Јована Нинковић, струковна медицинска сестра
Дневна болница за афективне поремећаје броји 35 места.

Кућни ред