Дневнa болницa за одрасле

Дневнa болницa за одрасле

Шеф Дневне болнице за одрасле:
Доц. др Оливера Вуковић, др сци, спец. психијатрије

Главна медицинска сестра Дневне болнице за одрасле:
Зорица Молдован, струковна медицинска сестра, специјалиста здравствене неге у психијатрији

Зоран Милојковић, клинички психолог
Јелена Ристић, клинички психолог
Снежана Јеличић, дипл. социјални радник
Бранка Ћирић, виши радни терапеут

Дневна болница за одрасле бави се опсервацијом, дијагностиком, лечењем, рехабилитацијом и оценом преостале радне способности различитих психотичних поремећаја, неуротичних поремећаја и поремећаја личности као и афективних поремећаја. Према потребама пацијената врши се избор терапијских метода, и то: фармакотерапија, супортивна психотерапија, групна психотерапија (аналитичког и системског усмерења), индивидуална психотерапија (аналитичког, когнитивно-бихејвиоралног и системског усмерења), породична психотерапија, групна социотерапија, окупациона терапија, рекреативна терапија, релаксациона групна терапија.

Дневна болница за одрасле обухвата три организационе јединице:

Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности
Шеф: Др Јасмина Павлов-Софронијевић, спец. психијатрије
Др. Ирена Филиповић, психијатар
Видинка Младеновић, виша медицинска сестра
Драгица Илић, виша медицинска сестра

Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности броји 25 места.

Дневна болница за психотичне поремећаје

Шеф: Др Биљана Лукић, психијатар
Др. Милан Здравковић, мр сци, спец психијатрије
Др. сц мед Амир Пељто, клинички асистент, спец. психијатрије
Јелена Дракулић Ђорђевић, лекар на специјализацији
Божо Вукелић – виши медицински техничар
Марија Мијић, медицинска сестра

Дневна болница за психотичне поремећаје броји 25 места.

Дневна болница за афективне поремећаје

Шеф: Доц. др Оливера Вуковић, др сци, спец. психијатрије
Др. Срђан Бокоњић, спец психијатрије
Др сц Весна Дуканац, спец психијатрије
Др. Милутин Костић, клинички асистент, спец психијатрије
Др Никола Јовановић, лекар на специјализацији
Зорица Молдован, специјалиста струковна медицинска сестра-област здравствена нега у психијатрији
Светлана Пантелић – медицинска сестра
Љиљана Петковић, медицинска сестра

Дневна болница за афективне поремећаје броји 35 места.

Кућни ред