Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede

Deo Klinike za decu i omladinu koji se bavi vanbolničkim lečenjem dece i adolescenata uzrasta do 15 godina života koji ispoljavaju različite probleme mentalnog zdravlja karakterističnih za ovaj uzrast. Jedina kategorija poremećaja koja se ne leči u okviru ovog Odeljenja su – bolesti zavisnosti.

Prvi pregled se zakazuje, izuzev u hitnim slučajevima. Neophodno je da deca na pregled dođu u pratnji roditelja-staratelja, prilaže se rešenje o strataeljstvu.

U okviru ovog Odeljenja funkioniše:

Kabinet za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemrivanja

Osim individualnog psihoterapijskog, defektološkog i pedagoškog tretmana u okviru Odeljenja se organizuju:

1. Klub adolescenata: „ 12+“
2. Grupe majki sa malom decom do 2 godine:„Prevencija poremećaja u odnosu majka-dete“,
3. Timski sastanci (obrada komplikovanih slučajeva, prikaz novih terapskih i teoretskih dostignuća iz oblasti razvojne psihijatrije)

Šef Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede: Prim, dr Olivera Aleksić Hil, mr sci, . dečji psihijatar

Glavna medicinska sestra Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede: Biljana Milićević, strukovna medicinska sestra, specijalista zdravstvene nege u psihijatriji

Preumite flajer