Део Клинике за децу и омладину који се бави ванболничким лечењем деце и адолесцената узраста до 15 година живота који испољавају различите проблеме менталног здравља карактеристичних за овај узраст. Једина категорија поремећаја која се не лечи у оквиру овог Одељења су – болести зависности.

Први преглед се заказује, изузев у хитним случајевима. Неопходно је да деца на преглед дођу у пратњи родитеља-старатеља, прилаже се решење о стратаељству.

У оквиру овог Одељења функионише:

Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемривања

Осим индивидуалног психотерапијског, дефектолошког и педагошког третмана у оквиру Одељења се организују:

1. Клуб адолесцената: „ 12+“
2. Групе мајки са малом децом до 2 године:„Превенција поремећаја у односу мајка-дете“,
3. Тимски састанци (обрада компликованих случајева, приказ нових терапских и теоретских достигнућа из области развојне психијатрије)

Шеф Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе: Прим, др Оливера Алексић Хил, мр сци, . дечји психијатар

Главна медицинска сестра Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе: Биљана Милићевић, струковна медицинска сестра, специјалиста здравствене неге у психијатрији

Преумите флајер