Na kliničkom odeljenju hospitalno se leče deca i mladi uzrasta od 2 do 18 godina. Deca starosti do 7 godina leče se u pratnji roditelja, odnosno zakonskih staratelja.

Svakodnevni rad odeljenja zasniva se na grupnom psihoterapijskom radu, odnosno radu sa grupom mlađih adolescenata, individualnom psihoterapijskom radu, koji se sprovodi u odnosu na procenu postojeće psihopatologije, radnoj terapiji, individualnom pedagoškom radu, grupnom radu roditelja dece sa razvojnim poteškoćama, kao i grupnom radu roditelja mladih i dece koja su na bolničkom tretmanu i individualnog defektološkog rada. Na odeljenju se tri puta nedeljno ( utorak, sreda, četvrtak), obavlja grupni rad sa roditeljima koji su hospitalizovani kao pratioci svoje dece. Ponedeljkom u 13 časova održava se prijemni tim u kome učestvuju odeljenski lekari i glavna sestra, a na kome se timski procenjuje potreba za intenzivnim bolničkim lečenjem. Četvrtkom u 13 časova održava se prošireni tim ( lekari i saradnici koji rade na odeljenju) gde se vrši eksploracija svakog novoprimljenog pacijenta i određuju dalje smernice i dijagnostički postupci toka lečenja. Na kraju radne nedelje održavaju se grupne aktivnosti vezane za terapijsku zajednicu, roditeljski sastanak i grupni rad roditelja i dece. Kapacitet dečijeg odeljenja je 20 bolničkih postelja, od čega je 6 postelja, odnosno jedna soba, prilagođena prijemu dece sa pratiocem. Svi postupci i procedure sa decom i mladima na Odeljenju sprovode se u skladu sa najboljim interesom deteta i adolescenta, odnosno u duhu dobre kliničke prakse.

Ugovorom o zajedničkom radu sa OŠ „Dragan Hercog“ na odeljenju se u popodnevnim satima odvija školska nastava za decu školskog uzrasta, što je za mlade pacijente od velike važnosti jer im se na ovaj način smanjuje broj izostanaka i propušteno školsko gradivo.

Šef Kliničkog odeljenja za decu i adolescente:
Doc.dr sci. med. Nataša Ljubomirović, spec. psihijatrije, dr sci

Glavna medicinska sestra Klinčkog odeljenja za decu i adolescente
Nataša Cvetković, vms.

Kontakt telefon:
011 3307-517 i 011 3307-640

Uputstvo za roditelje hospitalizovane dece