Kliničko odeljenje za decu i adolescente

Kliničko odeljenje za decu i adolescente bavi se bolničkim lečenjem dece i adolescenata sa psihičkim problemima, uzrasta do 18 godina. Odeljenje ima 20 postelja, od toga 6 postelja, odnosno jedna soba, prilagođena je prijemu dece uzrasta do 8 godina starosti – uz pratioca. Svi postupci i procedure sa decom i mladima na Odeljenju sprovode se u skladu sa najboljim interesom deteta i adolescenta, odnosno u duhu dobre kliničke prakse.

Šef Kliničkog odeljenja za decu i adolescente:
Doc. dr Milica Pejović-Milovančević, spec. dečije psihijatrije, dr. sc.

Glavna medicinska sestra Klinčkog odeljenja za decu i adolescente
Marina Lučić, viša medicinska sestra

Kontakt telefon:
011 3307-517 i 011 3307-640

Preuzmite flajer