На клиничком одељењу хоспитално се лече деца и млади узраста од 2 до 18 година. Деца старости до 7 година лече се у пратњи родитеља, односно законских старатеља.

Свакодневни рад одељења заснива се на групном психотерапијском раду, односно раду са групом млађих адолесцената, индивидуалном психотерапијском раду, који се спроводи у односу на процену постојеће психопатологије, радној терапији, индивидуалном педагошком раду, групном раду родитеља деце са развојним потешкоћама, као и групном раду родитеља младих и деце која су на болничком третману и индивидуалног дефектолошког рада. На одељењу се три пута недељно ( уторак, среда, четвртак), обавља групни рад са родитељима који су хоспитализовани као пратиоци своје деце. Понедељком у 13 часова одржава се пријемни тим у коме учествују одељенски лекари и главна сестра, а на коме се тимски процењује потреба за интензивним болничким лечењем. Четвртком у 13 часова одржава се проширени тим ( лекари и сарадници који раде на одељењу) где се врши експлорација сваког новопримљеног пацијента и одређују даље смернице и дијагностички поступци тока лечења. На крају радне недеље одржавају се групне активности везане за терапијску заједницу, родитељски састанак и групни рад родитеља и деце. Капацитет дечијег одељења је 20 болничких постеља, од чега је 6 постеља, односно једна соба, прилагођена пријему деце са пратиоцем. Сви поступци и процедуре са децом и младима на Одељењу спроводе се у складу са најбољим интересом детета и адолесцента, односно у духу добре клиничке праксе.

Уговором о заједничком раду са ОШ „Драган Херцог“ на одељењу се у поподневним сатима одвија школска настава за децу школског узраста, што је за младе пацијенте од велике важности јер им се на овај начин смањује број изостанака и пропуштено школско градиво.

Шеф Клиничког одељења за децу и адолесценте:
Доц.др сци. мед. Наташа Љубомировић, спец. психијатрије, др сци

Главна медицинска сестра Клинчког одељења за децу и адолесценте
Наташа Цветковић, вмс.

Контакт телефон:
011 3307-517 и 011 3307-640

Упутство за родитеље хоспитализоване деце