Клиничко одељење за децу и адолесценте

Клиничко одељење за децу и адолесценте бави се болничким лечењем деце и адолесцената са психичким проблемима, узраста до 18 година. Одељење има 20 постеља, од тога 6 постеља, односно једна соба, прилагођена је пријему деце узраста до 8 година старости – уз пратиоца. Сви поступци и процедуре са децом и младима на Одељењу спроводе се у складу са најбољим интересом детета и адолесцента, односно у духу добре клиничке праксе.

Шеф Клиничког одељења за децу и адолесценте:
Доц. др Милица Пејовић-Милованчевић, спец. дечије психијатрије, др. сц.

Главна медицинска сестра Клинчког одељења за децу и адолесценте
Марина Лучић, виша медицинска сестра

Контакт телефон:
011 3307-517 и 011 3307-640

Преузмите флајер