UVODNI KURS TERAPIJE IGROM USMERENE NA DETE


IMG_20150613_153028IMG_20150613_133214IMG_20150612_160703


Dana 13.06.2015 godine je zavrsena kontinuirana edukacija Uvodnog kursa terapije igrom usmerene na dete (CCPT-Child centered play therapy). Edukacija je sprovedena pod vodjstvom Dr Nataše Ljubomirović. Ova edukacija predstavlja novu aktivnost u okviru Klinike za decu i adolescente Instituta za mentalno zdravlje. Ukupan broj polaznika je bio 11. Učesnici su bili iz Banja Luke, Prištine, Čačka, Vranja i Beograda. Grupa je bila šarolika i inspirativna, ucesnici su imali priliku da se upoznaju teorijski sa veštinama CCPT terapije i ucestvuju u praktičnim vežbama kako bi se što bolje upoznali sa predstavljenim metodom rada. Učesnici su izrazili želju za nastavkom edukacije.
UMETNOST KAO TERAPIJA (Radovi dece Kliničkog odeljenja za decu i adolescente)


slika12Naš umetnički talent i veština slikanja nisu važni. Mi dopuštamo emocijama da nas vode i na taj način ulazimo u novi svet mogućnosti za razrešenje problema. Oslobađamo unutaršnji skriveni svet korišćenjem dostupnih materijala koji deluju neupotrebljivo, a naše ruke i mašta ih ožive. Kroz novonastale predmete uviđamo relacije u grupi i među pojedincima, prepoznajemo najtananija osećanja i oslobađamo se loših misli. Želimo da znate da smo uvek puni novih ideja koje se prelivaju i menjaju na putu do potpune realizacije, a samim tim i nas čine potpunijim u terapiji.

Milena Rajković, spec. pedagog, Kliničko odeljenje za decu i adolescente
1jaja2jaja3jaja
U organizaciji Klinike za decu i omladinu Instituta za mentalno zdravlje održan je dvodenvni Kurs (29 i 30. septembra 2012.) sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Razvojni poremećaji iz spektra autizma: prepoznavanje i procena“. Predavači su bili stručnjaci za oblast mentalnog zdravlja dece i mladih iz Holandije, koji rade u zdravstvenoj organizaciji Karakter, kao i stručnjaci Klinike za decu i omladinu Instituta.

Kursu je prisustvovalo oko 70 učesnika iz cele Srbije koji se bave ovom problematikom. Rad se odvijao kroz predavanja i interaktivne grupe, što je doprinelo razmeni iskustava i pokušaju ujednačavanja dijagnostičkih i terapijskih procedura. Učesnici Kursa su iskazali potrebu za postojanjem stručnog tela koje bi bilo odgovorno za harmonizaciju procesa dijagnostikovanja i lečenja dece iz autističnog spektra na nivou cele Srbije.
Preuzmite izveštaj o Kursu (izveštaj s diskusionih grupa) kao i prezentacije gostiju


Izveštaj sa diskusionih grupa

RANI SKRINING Daphne van Steijn Belgrado sept 2012- 1

COG MED Sammy Roording-Ragetlie Cogmed prevod final

Let it be Adriaan den Hertog belgrado 3 0_prevod

PRIMENA EBP Adriaan den Hertog, predavanje 1 belgrado 2 0_prevod