УВОДНИ КУРС ТЕРАПИЈЕ ИГРОМ УСМЕРЕНЕ НА ДЕТЕ


IMG_20150613_153028IMG_20150613_133214IMG_20150612_160703


Дана 13.06.2015 године је заврсена континуирана едукација Уводног курса терапије игром усмерене на дете (CCPT-Child centered play therapy). Едукација је спроведена под водјством Др Наташе Љубомировић. Ова едукација представља нову активност у оквиру Клинике за децу и адолесценте Института за ментално здравље. Укупан број полазника је био 11. Учесници су били из Бања Луке, Приштине, Чачка, Врања и Београда. Група је била шаролика и инспиративна, уцесници су имали прилику да се упознају теоријски са вештинама ЦЦПТ терапије и уцествују у практичним вежбама како би се што боље упознали са представљеним методом рада. Учесници су изразили жељу за наставком едукације.
УМЕТНОСТ КАО ТЕРАПИЈА (Радови деце Клиничког одељења за децу и адолесценте)


slika12Наш уметнички талент и вештина сликања нису важни. Ми допуштамо емоцијама да нас воде и на тај начин улазимо у нови свет могућности за разрешење проблема. Ослобађамо унутаршњи скривени свет коришћењем доступних материјала који делују неупотребљиво, а наше руке и машта их оживе. Кроз новонастале предмете увиђамо релације у групи и међу појединцима, препознајемо најтананија осећања и ослобађамо се лоших мисли. Желимо да знате да смо увек пуни нових идеја које се преливају и мењају на путу до потпуне реализације, а самим тим и нас чине потпунијим у терапији.

Милена Рајковић, спец. педагог, Клиничко одељење за децу и адолесценте
1jaja2jaja3jaja
У организацији Клинике за децу и омладину Института за ментално здравље одржан је дводенвни Курс (29 и 30. септембра 2012.) са међународним учешћем под називом „Развојни поремећаји из спектра аутизма: препознавање и процена“. Предавачи су били стручњаци за област менталног здравља деце и младих из Холандије, који раде у здравственој организацији Карактер, као и стручњаци Клинике за децу и омладину Института.

Курсу је присуствовало око 70 учесника из целе Србије који се баве овом проблематиком. Рад се одвијао кроз предавања и интерактивне групе, што је допринело размени искустава и покушају уједначавања дијагностичких и терапијских процедура. Учесници Курса су исказали потребу за постојањем стручног тела које би било одговорно за хармонизацију процеса дијагностиковања и лечења деце из аутистичног спектра на нивоу целе Србије.
Преузмите извештај о Курсу (извештај с дискусионих група) као и презентације гостију


Извештај са дискусионих група

РАНИ СКРИНИНГ Daphne van Steijn Belgrado септ 2012- 1

COG MED Sammy Roording-Ragetlie Cogmed превод финал

Let it be Adriaan den Hertog belgrado 3 0_превод

ПРИМЕНА EBP Adriaan den Hertog, предавање 1 белградо 2 0_превод