Клиника за децу и омладинуНачелник Клинике за децу и омладину: Доц. др Милица Пејовић-Милованчевић, спец. дечје психијатрије
Главна медицинска сестра Клинике за децу и омладину: Марина Лучић, вмс, специјалиста за негу у психијатрији

Клиника за децу и омладину Института бави се лечењем и превенцијом менталних поремећаја, заштитом и унапређењем менталног здравља деце и омладине спроводећи ванболничке и болничке активности. Први контакти са Клиником успостављају се преко Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе (диспанзер) за децу до 15 година, односно Дневне болнице за адолесценте за младе узраста од 15-25 година. У оквиру Клинике спроводи се индивидуална и групна психотерапија, породична терапија, фармакотерапија, дефектолошки третман, специјално-педагошки третман и успостављање се по потреби контакта са школама, центрима за социјални рад и др..

За сва одељења Клинике заједничко је што се уважава принцип најбољег интереса детета, а приступ лечењу је тимски, интегративан, и оријентисан на особу.

Клиника за децу и омладину обухвата четири организационе јединице и један кабинет:
Дневна болница за децу, 15 места
Дневна болница за адолесценте, 30 места
Клиничко одељење за децу и адолесценте, број постеља 20
Одељење за специјалистичко консултативне прегледе
Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Руководиоци организационих јединица Клинике за децу и омладину:

Клиничко одељење за децу и адолесценте
Шеф Одељења: Доц. др Милица Пејовић-Милованчевић, спец. дечје психијатрије, др. сц.

Дневна болница за децу
Шеф Дневне болнице за децу: др Ненад Рудић, спец. психијатарије

Дневна болница за адолесценте;
Шеф Дневне болнице за адолесценте: др Загорка Брадић, спец. психијатарије, психотерапеут

Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе
Шеф Одељења: др Оливера Алексић Хил, спец. дечје психијатрије, мр. сц

Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања;
Шеф Кабинета: Др Оливер Видојевић, спец. психијатрије