Updated 05.11.2018.
 
Начелник Клинике за децу и омладину: Доц. др Милица Пејовић Милованчевић, спец. дечије психијатрије
Главна медицинска сестра Клинике за децу и омладину: Биљана Милићевић, вмс, специјалиста неге у психијатрији
 
Клиника за децу и омладину Института за ментално здравље бави се лечењем и превенцијом менталних поремећаја, заштитом и унапређењем менталног здравља деце и омладине,спроводећи ванболничке и болничке активности. Први контакти са Клиником успоставља се преко Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе (диспанзер) за децу до 15 година, односно Дневне болнице за адолесценте за младе узраста од 15-25 година. У оквиру Клинике спроводи се индивидуална и групна психотерапија, породична терапија, фармакотерапија, дефектолошки третман, специјално-педагошки третман и по потреби успоставља контакта са школама, центрима за социјални рад и др.
 
За сва одељења Клинике заједничко је што се уважава принцип најбољег интереса детета, а приступ лечењу је тимски, интегративан, и оријентисан на особу.
 
Клиника за децу и омладину обухвата четири организационе јединице и један кабинет:
Дневна болница за децу, 15 места
Дневна болница за адолесценте, 30 места
Клиничко одељење за децу и адолесценте, број постеља 20
Одељење за специјалистичко консултативне прегледе
Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања
 
Руководиоци организационих јединица Клинике за децу и омладину:
 
Клиничко одељење за децу и адолесценте
Шеф Одељења: Доц. др Наташа Љубомировић, спец. дечије псих. др. сци.
 
Дневна болница за децу
Шеф Дневне болнице за децу: др Емина Гарибовић, спец. психијатарије
 
Дневна болница за адолесценте
Шеф Дневне болнице за адолесценте: др Жељка Кошутић, спец. психијатарије
 
Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе
Шеф Одељења: др Оливера Алексић Хил, спец. дечије психијатрије, мр. сц
 
Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања
Шеф Кабинета: Клин. Асистент Др Марија Митковић Вончина, спец. психијатрије, др.сц