Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti
Prim.mr.sci.dr Ivica Mladenović specijalista psihijatrije

Šef kliničkog odeljenja za bolesti zavisnosti
Prim. dr Roza Panonski specijalista psihijatrije

Glavna medicinska sestra Klinike za bolesti zavisnosti
Glavna medicinska sestra Kliničkog odeljenja Klinike za
bolesti zavisnosi
Milka Javor vms

OBAVEŠTENJA

Tel.+381 11 3307 516
+381 11 3307 501

Radno vreme:
00-24:00 č

E-mail: 159@imh.org.rs

Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti sprovodi hospitalno lečenje zavisnosti od alkohola, sedativa, marihuane, amfetamina i drugih psihoaktivnih supstanci (osim opijatske zavisnosti).

Odeljenje raspolaže sa 28 postelja.

Hospitalna faza lečenja bolesti zavisnosti predstavlja samo jedan, sastavni deo sveobuhvatnog programa sistemske grupne terapije bolesti zavisnosti, koja se kontinuirano sprovodi u Klinici za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje.

Na odeljenje se primaju pacijenti oba pola sa:

1. izraženim apstinencijalnim simptomima koji onemogućuju uspostavljanje apstinencije u vanbolničkim uslovima,

2. izraženim telesnim i neurološkim oštećenjima zbog kojih je potreban intenzivniji, celodnevni hospitalni tretman,

3. izraženim psihijatrijskim tegobama i poremećajima i/ili dvostrukim dijagnozama, a čije je psihičko stanje takvo da mogu da se uknjuče i prilagode principima „terapijske zajednice“ koji se sprovode na odeljenju,

4. adolescenti zavisnici (u pratnji roditelja-staratelja) po proceni tima klinike

5. pacijenti sa problemima patološkog kockanja i/ili dvostrukim dijagnozama,a čije je psihičko stanje takvo da mogu da se uknjuče i prilagode u principima „terapijske zajednice“

Za vreme lečenja na kliničkom odeljenju neophodna je saradnja i aktivno učešće makar jednog člana porodice,a po potrebi u terapijski proces uključuje se i veći broj članova porodice.

Kliničko odenjelje za bolesti zavisnosti povezano je sa ostalim odsecima klinike i drugim odsecima i klinikama instituta za mentalno zdravlje po konceptu horizontale i vertikale,tako da se sprovodi jedinstveni i specifično planiran i sveobuhvatni tretman jednog pacijenta i njegove porodice u sklopu klinike za bolesti zavisnosti instituta za mentalno zdravlje

Po završetku hospitalnog tretmana na kliničkom odeljenju pacijent se uknjučuje u neki od produžnih programa uz porodičnu terapiju zavisnosti (uz saradnju i učešće ostalih članova porodice) u trajanju od 1-2 godine:

-porodična grupa
-klub lečenih alkoholičara
-dispanzersko praćenje

KUĆNI RED:

6:00 Ustajanje
6.00-6:30 Jutarnja toaleta i sređivanje sobe
6:30-6:40 Fiskultura
6:40-7:00 Kafe pauza
7:00-7:30 Sastanak saveta Terapijske zajednice
8:15-8:30 Vizita
8:30-9:00 Doručak
9:00 Jutarnja terapija
9:30-11:30 Sastanak terapijske grupe
11:30-12:30 Pauza
12:30-12:45 Sastanak terapijske zajednce i Tetidis
13:30-14:00 Ručak
14:15 Podela podnevne terapije
14:30 Aktivni odmor (redakcija, biblioterapija)
15:30 Kafe pauza
16:15 Edukativne grupe
17:30 Večera
18:30 Telefonski razgovori sa članovima porodice
19:30 TV Dnevnik
20:15 Podela večernje terapije
20:30-21:45 Učenje (od 21:00-21:15) pauza
22:15 Povečerje, odlazak na spavanje