Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji osnovana je daleke 1978. godine, a 1982. premeštena je u Paunovu ulicu. U delu za odrasle leče se zavisnci od alkohola i patološkog kockanja, a u drugom delu mladi politoksikomani od 12 do 18 godina. Deo Dnevne biolnice za mlade osnovan je 2003. godine.


12


U okviru dnevne bolnice funkcionišu Dispanzer, Dnevna bolnica i Savetovalište za mlade sa problemom zloupotrebe odnosno zavisnosti od alkohola, droga i patološkog kockanja. Na lečenje se primaju osobe uzrasta od 12 do 18 godina. Dnevna bolnica radi po principima Sistemske grupne porodične terapije.

Kapacitet bolnice: 25 mesta

Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji (ulica Paunova 2 na Banjici);

Šef Dnevne bolnice:
Dr Vladan Jugović, spec. psihijatrije

Glavna sestra Dnevne bolnice:
Jelena Bajić, vms