Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti dobila ime po Prim. dr Branku Gačiću

Dnevna bolnica za bolesti zavsinosti “Prim. dr Branko Gačić” u Paunovoj ulici broj 2, od oktobra meseca 2014. nosi ime svog nedavno preminulog osnivača dr Branka Gačića.

Dnevna bolnica za bolesti zavsinosti “Prim. dr Branko Gačić”


Dr Branko Gau010Diu0107


Prim. dr Branko Gačić


– Prim. dr Branko Gačić je jedna od najvećih figura naše alkohologije i osnivač istoimene beogradske škole. Na ovaj način nastavljamo tradiciju Instituta za mentalno zdravlje da odeljenjima dajemo nazive po zaslužnim pojedincima – kaže dr Vladan Jugović, šef Dnevne bolnice za bolesti zavsinosti u Paunovoj 2.

Dnevna bolnica za bolesti zavsinosti “Prim. dr Branko Gačić” osnovana je daleke 1978. godine, a 1982. premeštena je u Paunovu ulicu. U delu za odrasle leče se zavisnci od alkohola i patološkog kockanja, a u drugom delu mladi politoksikomani od 12 do 18 godina. Deo Dnevne biolnice za mlade osnovan je 2003. godine.


12


Primaju se zavisnici sa članovima porodice u kojoj se sprovodi program sistemske porodične terapije po individualnom planu za svakog pacijenta.

Kapacitet bolnice: 25 mesta

Dnevna bolnica za bolesti zavsinosti “Prim. dr Branko Gačić” (ulica Paunova 2 na Banjici);

Šef Dnevne bolnice:
Dr Vladan Jugović, spec. psihijatrije

Glavna sestra Dnevne bolnice:
Jelena Bajić, vms