ORGANIZACIONE JEDINICE
1. KLINIKA ZA ODRASLE
1.1. Kliničko odeljenje za psihotične poremećaje – Intenzivna nega
1.2. Kliničko odeljenje za psihotične poremećaje – Poluintenzivna nega
1.3. Kliničko odeljenje za krizna stanja i afektivne poremećaje
1.4. Dnevna bolnica za odrasle
Dnevna bolnica za psihotične poremećaje
Dnevna bolnica za afektivne poremećaje
Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti
1.5.Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede
1.5.1. Odsek za brak i porodicu
1.5.2. Kabinet za perinatnalnu i reproduktivnu psihijatriju
1.5.3 Kabinet za treće doba
1.5.4. Kabinet za psihoterapiju
1.6. Odeljenje za sudsku psihijatriju

2. KLINIKA ZA DECU I OMLADINU
2.1. Kliničko odeljenje za decu i adolescente
2.2. Dnevna bolnica za decu „Prof. Svetomir Bojanin“
2.3. Dnevna bolnica za adolescente
2.4. Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede
2.5. Kabinet za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

3. KLINIKA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
3.1. Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti
3.2. Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti (u Milana Kašanina 3) – “Dr. Zoran Stanković”
3.3. Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti (u Paunovoj broj 2) – “Dr. Branko Gačić”
3.4. Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji (u Paunovoj brojbroj 2)

4. ODSEK ZA EPILEPSIJE I KLINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU “PROF. DR DRAGOSLAV ERCEGOVAC”

5. ODSEK ZA MEDICINSKU GENETIKU “PROF. SLAVKA MORIĆ-PETROVIĆ”

6. SLUŽBA ZA FARMACEUTSKU DELATNOST (APOTEKA) I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
6.1. Odsek za kliničke studije
6.2. Apoteka
6.3. Laboratorija

7. SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST “PROF. PREDRAG KALICANIN”
7.1. Odsek za istraživanje
7.2. Odsek za edukaciju
7.3. Biblioteka

8. SLUŽBA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE
8.1. Odsek za pravne i opšte poslove
8.2. Odsek za finansijske poslove

9. KLUBOVI PACIJENATA
9.1. Klub sredom za osobe sa hroničnim psihotičnim poremećajima
9.2. Klub trećeg doba
9.3. “Pasaž”- Klub za adolescente i njihove roditelje
9.4. Kulturni Krug Sredom (za hospitalizovane pacijente)
9.5. Klub četvrtkom lečenih alkoholičara
9.6. “Paunova bašta” – Klub bivših alkoholičara u zajednici