Организационе јединице

1. КЛИНИКА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
1.1. Клиничко одељење за децу и адолесценте;
1.2. Дневна болница за децу проф. др Светомир Бојанин;
1.3. Дневна болница за адолесценте;
1.4. Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе;
1.4.1. Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања;

2. КЛИНИКА ЗА ОДРАСЛЕ
2.1. Клиничко одељење за психотичне поремећаје – интензивна нега;
2.2. Клиничко одељење за психотичне поремећаје – полуинтензивна нега;
2.3. Клиничко одељење за кризна стања и афективне поремећаје;
2.4. Дневна болница за одрасле;
2.4.1. Дневна болница за психотичне поремећаје;
2.4.2. Дневна болница за неуротичне поремећаје и поремећаје личности;
2.4.2. Дневна болница за афективне поремећаје;
2.5. Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе:
2.5.1. Одсек за брак и породицу;
2.5.2. Кабинет за перинатналну и репродуктивну психијатрију
2.5.3 Кабинет за судску психијатрију;
2.5.4 Кабинет за кућно лечење;
2.5.5 Кабинет за треће доба;
2.5.6 Кабинет за психотерапију;
2.5.7 Кабинет за кризна стања;

3. КЛИНИКА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
3.1. Клиничко одељење за болести зависности;

3.2. Дневна болница за болести зависности “Прим. др Зоран Станкович”;
3.3. Дневна болница за болести зависности “Прим. др Бранко Гачић” – Паунова 2;
3.4. Дневна болница за болести зависности у адолесценцији – Паунова 2;

4. ОДСЕК ЗА ЕПИЛЕПСИЈЕ И КЛИНИЧКУ НЕУРОФИЗИОЛОГИЈУ “Проф. др Драгослав Ерцеговац”

5. ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКУ ГЕНЕТИКУ “Проф. др Славка Морић – Петровић”

6. СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ (Апотека) И ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
6.1. Кабинет за клиничке студије;

7. СЛУЖБА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ И ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ – “Проф. др Предраг Каличанин”
7.1. Кабинет за образовни делатност;

8. СЛУЖБА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
8.1. Одсек за правне и опште послове;

8.2. Одсек за финансијске послове;

9. СЕСТРИНСТВО