Kontakt

Institut za mentalno zdravlje

Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381) 11 3307 500
Faks: (+381) 11 3231333

Direktor: Profesor Dr. Dušica Lečić Toševski
Poslovni Sekretar: Vera Jakovljević
Email: verakrneta@eunet.rs
Telefon: (+381) 11 3307510
(+381) 11 3238160
Glavna sestra Instituta: Tatjana Pravilović, vms
Telefon: (+381) 11 3307544
Sajt: www.imh.org.rs
Matični broj: 07041357
Pib: 100066596
Tekući račun:
840-0000000454661-62, za budžetska sredstva
840-0000000454667-44, za sopstvene prihode
Klinika za decu i omladinu

1) Kliničko odeljenje za decu i adolescente, tel. 3307-517
2) Dnevna bolnica za decu „Prof. dr Svetomir Bojanin“, tel. 3307-581
3) Dnevna bolnica za adolescente, tel. 3307-682
4) Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede, tel. 3307-513
(1) Kabinet za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, tel.3307-680Klinika za odrasle

1) Kliničko odeljenje za psihotične poremećaje – intenzivna nega, , tel. 3307-518
2) Kliničko odeljenje za psihotične poremećaje – poluintenzivna nega, tel. 3307-614
3) Kliničko odeljenje za krizna stanja i afektivne poremećaje, tel. 3307-519
4) Dnevna bolnica za odrasle, tel. 3307-620
a) Dnevna bolnica za psihotične poremećaje
b) Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti
v) Dnevna bolnica za afektivne poremećaje
5) Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede, tel. 3307-515, 3307-665
(1) Odsek za brak i porodicu, tel. 3307-558
(2) Kabinet za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju, 3307-533
(3) Kabinet za sudsku psihijatriju, tel. 3307-694
(4) Kabinet za kućno lečenje
(5) Kabinet za treće doba, 3307-543
(6) Kabinet za psihoterapiju, tel. 3307-528
(7) Kabinet za krizna stanjaKlinika za bolesti zavisnosti – Palmotićeva 37

1) Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti, Palmotićeva 37, tel. 3307-516
2) Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti ’’Prim.dr Zoran Stanković’’, Palmotićeva 37, tel. 3307-613
3) Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti, ’’Prim.dr Branko Gačić’’, Paunova br.2, tel. 2666-166
4) Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji, Paunova br.2, tel. 2664-555ODSEK ZA EPILEPSIJE I KLINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU ’’Prof. dr DRAGOSLAV ERCEGOVAC’’, Palmotićeva 37

tel. 3307-580ODSEK ZA MEDICINSKU GENETIKU “Prof.dr Slavka Morić-Petrović”, Palmotićeva 37

tel. 3307-587SLUŽBA ZA FARMACEUTSKU DELATNOSTI (APOTEKA) I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, Palmotićeva 37

Tel: 011 3307 538
Kabinet za kliničke studije, tel. 3307-531SLUŽBA ZA NAUČNO – ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST ’’Prof. dr Predrag Kaličanin’’, Palmotićeva 37

Kabinet za obrazovnu delatnost, tel. 3307-565SLUŽBA ZA NEMEDICINSKE POSLOVE, Palmotićeva 37

Odsek za pravne i opšte poslove, tel. 3307-524
Odsek za finansijske poslove, 3307-591