Republička stručna komisija za mentalno zdravljeUpdated 15.11.2017. Akademik Dušica Lečić Toševski je obavljala dužnost predsednika komisije u periodu od 2003.-2014.godine. Docent dr Milica Pejović Milovančević je obavljala dužnost sekretara u periodu od 2011.-2012.godine. Za informacije o aktuelnim članovima komisije pogledati na sajtu Ministarstva zdravlja.

Predsednik komisije:
Prof. dr Dušica Lečić-Toševski

Potpredsednik:
Prof. dr Goran Mihajlović

Sekretar:
Asist. dr Milica Pejović-Milovančević

Članovi komisije:
Prof. dr Nikola Vučković,
Dr. Tatjana Voskresenski, mr. sc. med
Prof. dr Grozdanko Grbeša,
Prof. Dr Aleksandar Jovanović,
Prim. dr Aleksandra Milićević-Kalašić,
Prof. dr Milutin Nenadović,
Prof. Dr Aleksandar Jovanović,
Prim. dr Aleksandra Milićević-Kalašić,
Dr Jovanka Petrović,
Prim. dr Željko Rodić,
Dr Albina Stanojević, mr. sc. med
Prof. dr Branko Ćorić,
Prim. dr Vojislav Ćurčić

 

 
ZADACI REPUBLIČKE STRUČNE KOMISIJE SU DA:
 
– analizira postojeća i predlaže nova rešenja u oblasti prevencije mentalnih poremećaja i unapređenja mentalnog zdravlja
– utvrđuje i prati razvoj postojećeg zakonskog okvira i procedura za zaštitu prava osoba sa mentalnim poremećajima,
– koordinira i prati projekte u oblasti mentalnog zdravlja na nacionalnom nivou,
– predlaže reorganizaciju i racionalizaciju postojećih službi,
– učestvuje u planiranju edukacije stručnjaka u oblasti mentalnog zdravlja i njihovom prilagođavanju zahtevima zaštite mentalnog zdravlja u zajednici,
– predlaže razvoj standardizovanih procedura – smernica za dobru kliničku praksu u oblasti dijagnostike i lečenja mentalnih poremećaja,
– učestvuje u formiranju međusektorskih odbora radi uspostavljanja sveobuhvatne zaštite i lečenja osoba sa mentalnim poremećajima,
– uspostavlja i osnažuje udruženja korisnika i porodičnih grupa,
– obavlja druge poslove u oblasti mentalnog zdravlja.