Kolaborativni centar SZO

Uz veliku zahvalnost Regionalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Institutu za mentalno zdravlje kao kolaborativnom centru SZO i , pre svega, rukovodiocu Kolaborativnog centra Prof. dr Dušici Lečić Toševski , direktoru Instituta za mentalno zdravlje, istaknut je izuzetno značajan doprinos u najvažnijim oblastima delovanja SZO, u protekle četiri godine.
Institut za mentalno zdravlje u Beogradu dobio je čast da ponovo bude nominovan u status Kolaborativnog centra SZO i Prof. dr Dušica Lečić Toševski ponovo je izabrana za rukovodioca Kolaborativnog centra, za period od naredne četiri godine (2013-2017).
Na ovaj način Kolaborativni centar ponovo preuzima odgovornost za rad i saradnju sa SZO u oblasti edukacije zdravstvenih radnika i drugih stručnjaka zaposlenih u sektoru zdravstvene zastite sa ciljem daljeg razvoja timova za mentalno zdravlje u lokalnim zajednicama, zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja, pomoći porodicama osoba obolelih od mentalnih poremećaja, kao preventivnim aktivnostima, uz poseban osvrt na prepoznavanju komorbiditeta mentalnih i telesnih poremećaja i nihovom lečenju interdisciplinarnom saradnjom.
Definisani su novi zadaci Instituta za mentalno zdravlje kao kolaborativnog centra SZO za period 2013-2017:

1. Uz saradnju s SZO poboljšati edukaciju zdravstvenih radnika i drugih stručnjka s ciljem jačanja centara za mentalno zdravlje u zajednici

2. Doprineti aktivnostima SZO u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja kao i ranom prepoznavanju znakova probema mentalno zdravlja dece i mladih

3. Doprineti aktivnostima SZO u oblasti komorbiditeta mentalnih I somatskih poremećaja

U cilju implementacije planiranih delatnosti nastaviće se sa daljim razvojem i usavršavanjem treninga i edukacija, koordinacijom postojecih programa SZO u Srbiji i regionu uz pružanje adekvatne tehničke podrške SZO i u saradnji sa drugim evropskm kolaborativnim centrima SZO.
Institut za mentalno zdravlje u Beogradu i na ovaj način prepoznat je kao ravnopravni partner SZO i kao najeminentniji nosilac razvoja najznačajnijih programa SZO u regionu.
Pored toga, pre nekoliko meseci Institut je postao član Svetske federacije za mentalno zdravlje i Međunarodnog koledža za medicinu usmerenu na osobu.
2015

EUFAMI @Bulletin November 2015

EUFAMI @Bulletin – Special Edition WMHDay 2015

EUFAMI @Bulletin September 2015

EUFAMI @Bulletin August 2015

WHMH Bulletin 2015

 

Suicid brošure

Priručnik za službenike zatvora

Grupni rad sa ožalošćenima

Priručnik za lekare opšte medicine

Priručnik za stručnjake zaposlene u medijima

Priručnik za nastavnike

Priručnik za zdravstvene radnike u prim. zdrav. zaštiti
2014

mhGAP Newsletter June2014

Samit o rodnim razlikama

Više informacija na linku ovde.

 

2013

Izveštaj 2009-2013

Mental health action plan 2013 – 2020

EUFAMI The Dublin Declaration
2012

WHO mhGAP Newsletter FINAL
EUFAMI @Bulletin July 2012
WHO mhGAP Newsletter June 2012

Izveštaj 2011-2012
2011

Izveštaj 2010-2011
2010

Izveštaj 2009-2010