Колаборативни центар СЗО

Уз велику захвалност Регионалног директора Светске здравствене организације (СЗО) Институту за ментално здравље као колаборативном центру СЗО и , пре свега, руководиоцу Колаборативног центра Проф. др Душици Лечић Тошевски , директору Института за ментално здравље, истакнут је изузетно значајан допринос у најважнијим областима деловања СЗО, у протекле четири године.
Институт за ментално здравље у Београду добио је част да поново буде номинован у статус Колаборативног центра СЗО и Проф. др Душица Лечић Тошевски поново је изабрана за руководиоца Колаборативног центра, за период од наредне четири године (2013-2017).
На овај начин Колаборативни центар поново преузима одговорност за рад и сарадњу са СЗО у области едукације здравствених радника и других стручњака запослених у сектору здравствене застите са циљем даљег развоја тимова за ментално здравље у локалним заједницама, заштите деце од злостављања и занемаривања, помоћи породицама особа оболелих од менталних поремећаја, као превентивним активностима, уз посебан осврт на препознавању коморбидитета менталних и телесних поремећаја и ниховом лечењу интердисциплинарном сарадњом.
Дефинисани су нови задаци Института за ментално здравље као колаборативног центра СЗО за период 2013-2017:

1. Уз сарадњу с СЗО побољшати едукацију здравствених радника и других стручњка с циљем јачања центара за ментално здравље у заједници

2. Допринети активностима СЗО у области заштите деце од злостављања и занемаривања као и раном препознавању знакова пробема ментално здравља деце и младих

3. Допринети активностима СЗО у области коморбидитета менталних И соматских поремећаја

У циљу имплементације планираних делатности наставиће се са даљим развојем и усавршавањем тренинга и едукација, координацијом постојецих програма СЗО у Србији и региону уз пружање адекватне техничке подршке СЗО и у сарадњи са другим европскм колаборативним центрима СЗО.
Институт за ментално здравље у Београду и на овај начин препознат је као равноправни партнер СЗО и као најеминентнији носилац развоја најзначајнијих програма СЗО у региону.
Поред тога, пре неколико месеци Институт је постао члан Светске федерације за ментално здравље и Међународног колеџа за медицину усмерену на особу.
2015

EUFAMI @Bulletin November 2015

EUFAMI @Bulletin – Special Edition WMHDay 2015

EUFAMI @Bulletin September 2015

EUFAMI @Bulletin August 2015

WHMH Bulletin 2015

 

Суицид брошуре

Приручник за службенике затвора

Групни рад са ожалошћенима

Приручник за лекаре опште медицине

Приручник за стручњаке запослене у медијима

Приручник за наставнике

Приручник за здравствене раднике у прим. здрав. заштити
2014

mhGAP Newsletter June2014

Самит о родним разликама

Више информација на линку овде.

 

2013

Извештај 2009-2013

Mental health action plan 2013 – 2020

EUFAMI The Dublin Declaration
2012

WHO mhGAP Newsletter FINAL
EUFAMI @Bulletin July 2012
WHO mhGAP Newsletter June 2012

Извештај 2011-2012
2011

Извештај 2010-2011
2010

Извештај 2009-2010