Колаборативни центар СЗО – Институт за ментално здравље је 28.10.2017. године поново именован за Колаборативни центар СЗО за период од наредне 4 године.
 

Дефинисани задаци Института за ментално здравље као колаборативног центра СЗО за период 2013.-2017. године били су:

1. Уз сарадњу с СЗО, побољшање едукацијe здравствених радника и других стручњака с циљем јачања центара за ментално здравље у заједници
 
2. Допринос активностима СЗО у области заштите деце од злостављања и занемаривања као и раном препознавању знакова проблема менталног здравља деце и младих
 
3. Допринос активностима СЗО у области коморбидитета менталних и соматских поремећаја
 
У циљу имплементације планираних делатности наставиће се са даљим развојем и усавршавањем тренинга и едукација, координацијом постојећих програма СЗО у Србији и региону уз пружање адекватне техничке подршке СЗО и у сарадњи са другим европскм колаборативним центрима СЗО. Институт за ментално здравље у Београду и на овај начин препознат је као равноправни партнер СЗО и као најеминентнији носилац развоја најзначајнијих програма СЗО у региону. Поред тога, Институт је постао и члан Светске федерације за ментално здравље и Међународног колеџа за медицину усмерену на особу.

EUFAMI BILTEN

Суицид брошуре

Приручник за службенике затвора

Групни рад са ожалошћенима

Приручник за лекаре опште медицине

Приручник за стручњаке запослене у медијима

Приручник за наставнике

Приручник за здравствене раднике у прим. здрав. заштити