Колаборативни центар СЗО – Институт за ментално здравље је 28.10.2017. године поново именован за Колаборативни центар СЗО за период од наредне 4 године.
 
Уз велику захвалност Регионалног директора Светске здравствене организације (СЗО) Институту за ментално здравље као колаборативном центру СЗО, истакнут је изузетно значајан допринос у најважнијим областима деловања СЗО, у протекле четири године. Колаборативни центар је преузео одговорност за рад и сарадњу са СЗО у области едукације здравствених радника и других стручњака запослених у сектору здравствене заштите са циљем даљег развоја тимова за ментално здравље у локалним заједницама, заштите деце од злостављања и занемаривања, помоћи породицама особа оболелих од менталних поремећаја, као превентивним активностима, уз посебан осврт на препознавање коморбидитета менталних и телесних поремећаја и њихово лечење интердисциплинарном сарадњом.
Дефинисани задаци Института за ментално здравље као колаборативног центра СЗО за период 2013.-2017. године били су:
1. Уз сарадњу с СЗО, побољшање едукацијe здравствених радника и других стручњака с циљем јачања центара за ментално здравље у заједници
 
2. Допринос активностима СЗО у области заштите деце од злостављања и занемаривања као и раном препознавању знакова проблема менталног здравља деце и младих
 
3. Допринос активностима СЗО у области коморбидитета менталних и соматских поремећаја
 
У циљу имплементације планираних делатности наставиће се са даљим развојем и усавршавањем тренинга и едукација, координацијом постојећих програма СЗО у Србији и региону уз пружање адекватне техничке подршке СЗО и у сарадњи са другим европскм колаборативним центрима СЗО. Институт за ментално здравље у Београду и на овај начин препознат је као равноправни партнер СЗО и као најеминентнији носилац развоја најзначајнијих програма СЗО у региону. Поред тога, Институт је постао и члан Светске федерације за ментално здравље и Међународног колеџа за медицину усмерену на особу.

2015

EUFAMI @Bulletin November 2015

EUFAMI @Bulletin – Special Edition WMHDay 2015

EUFAMI @Bulletin September 2015

EUFAMI @Bulletin August 2015

WHMH Bulletin 2015

Суицид брошуре

Приручник за службенике затвора

Групни рад са ожалошћенима

Приручник за лекаре опште медицине

Приручник за стручњаке запослене у медијима

Приручник за наставнике

Приручник за здравствене раднике у прим. здрав. заштити

2014

mhGAP Newsletter June2014

Самит о родним разликама

Више информација на линку овде.

2013

Извештај 2009-2013

Mental health action plan 2013 – 2020

EUFAMI The Dublin Declaration

2012

WHO mhGAP Newsletter FINAL
EUFAMI @Bulletin July 2012
WHO mhGAP Newsletter June 2012

Извештај 2011-2012

2011

Извештај 2010-2011

2010

Извештај 2009-2010