SARADNJA SA SZO

Kolaborativni centar
Na dan 24. septembra 2009. godine Institut za mentalno zdravlje postao je kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije – SZO (World Health Organization – WHO), u okviru radne grupe za razvoj mentalnog zdravlja…..
Partnerstvo sa Maudsley International, Institut za psihijatriju, King’s College, London
Memorandum o strateškom partnerstvu između Maudsley International of the Institute of Psychiatry, King’s College London, University of London and South London and Maudsley Foundation NHS Trust i Instituta za mentalno zdravlje….
detaljnije
Institut za mentalno zdravlje, na čelu sa akademikom Dušicom Lečić Toševski je 28.10.2017. godine ponovo imenovan za Kolaborativni centar SZO za period od naredne 4 godine.

MAUDSLEY INTERNATIONAL, INSTITUT ZA PSIHIJATRIJU, KING’S COLLEGE, LONDON

Memorandum o strateškom partnerstvu između Maudsley International of the Institute of Psychiatry, King’s College London, University of London and South London and Maudsley Foundation NHS Trust i Instituta za mentalno zdravlje potpisali su 7. maja 2010. godine profesor Nick Bouras (Professor Emeritus of Psychiatry, Director Maudsley International Interim Head of Section) i prof. dr. Dušica Lečić-Toševski (direktorka Instituta za mentalno zdravlje, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti)…
detaljnije