SARADNJA SA SZO

Kolaborativni centar
Na dan 24. septembra 2009. godine Institut za mentalno zdravlje postao je kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije – SZO (World Health Organization – WHO), u okviru radne grupe za razvoj mentalnog zdravlja…..
Partnerstvo sa Maudsley International, Institut za psihijatriju, King’s College, London
Memorandum o strateškom partnerstvu između Maudsley International of the Institute of Psychiatry, King’s College London, University of London and South London and Maudsley Foundation NHS Trust i Instituta za mentalno zdravlje….
detaljnije
Updated 15.11.2017. Institut za mentalno zdravlje, na čelu sa akademikom Dušicom Lečić Toševski je 28.10.2017. godine ponovo imenovan za Kolaborativni centar SZO za period od naredne 4 godine.
MAUDSLEY INTERNATIONAL, INSTITUT ZA PSIHIJATRIJU, KING’S COLLEGE, LONDON

Memorandum o strateškom partnerstvu između Maudsley International of the Institute of Psychiatry, King’s College London, University of London and South London and Maudsley Foundation NHS Trust i Instituta za mentalno zdravlje potpisali su 7. maja 2010. godine profesor Nick Bouras (Professor Emeritus of Psychiatry, Director Maudsley International Interim Head of Section) i prof. dr. Dušica Lečić-Toševski (direktorka Instituta za mentalno zdravlje, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti)…
detaljnije