AktivnostiSARADNJA SA SZO

Kolaborativni centar
Na dan 24. septembra 2009. godine Institut za mentalno zdravlje postao je kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije – SZO (World Health Organization – WHO), u okviru radne grupe za razvoj mentalnog zdravlja…..
Partnerstvo sa Maudsley International, Institut za psihijatriju, King’s College, London
Memorandum o strateškom partnerstvu između Maudsley International of the Institute of Psychiatry, King’s College London, University of London and South London and Maudsley Foundation NHS Trust i Instituta za mentalno zdravlje….
detaljnije
MAUDSLEY INTERNATIONAL, INSTITUT ZA PSIHIJATRIJU, KING’S COLLEGE, LONDON

Memorandum o strateškom partnerstvu između Maudsley International of the Institute of Psychiatry, King’s College London, University of London and South London and Maudsley Foundation NHS Trust i Instituta za mentalno zdravlje potpisali su 7. maja 2010. godine profesor Nick Bouras (Professor Emeritus of Psychiatry, Director Maudsley International Interim Head of Section) i prof. dr. Dušica Lečić-Toševski (direktorka Instituta za mentalno zdravlje, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti)…
detaljnije
REPUBLIČKA STRUČNA KOMISIJA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Ministar zdravlja Republike Srbije je 08.12.2010. godine doneo rešenje o obrazovanju Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje i imenovao je za predsednika prof. dr Dušicu Lečić-Toševski kao i četrnaest članova. Na prvom sastanku držanom 20.12.2010 određeni su potpredsednik i sekretar komisije.
detaljnije