СТРУКОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Међународне организације

WHO – World Health Organization
WPA – World Psychiatric Association
EPA – European Psychiatric Association
PAEEB – Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans
ESCAP – European Society for Child and Adolescent Psychiatry
U.E.M.S. – European Union of Medical Specialists
IACAPAP – International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions
AACAP – American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
UNICEF – United Nations Children’s Fund
ISAPP – International Society for Adolescent Psychiatry
WAIMH – World Association for Infant Mental Health
European Psychoanalytical Federation
American Psychiatric Association Online
WFSBP – The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (Federation)
The International Society of Psychiatric Genetics
European Association Of Geriatric Psychiatry EAGP
The Royal College of Psychiatrists
The International Society for Affective Disorders (ISAD)
The World Federation of ADHD
EUFAMI – European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness


Националне организације / установе

Министарство здравља РС
СЛД – Српско лекарско друштво
Лекарска комора Србије
Републичка стручна комисија за ментално здравље
ДЕАПС – Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије
БДС – Балинт Друштва Србије
Центар Трансакциони аналитичари – психотерапеути
БПД – Београдско психоаналитичко друштво
УПС – Удружење Психијатара Србије
Клиника за психијатрију КЦ Србије
Болница за психијатрију КБЦ «Др Драгиша Мишовић-Дедиње»
Клиника за психијатрију, КЦ Ниш
Институт за психијатрију Нови Сад
Клиника за психијатрију КЦ Крагујевац


Часописи

Међународни

World Psychiatry
British Journal of Psychiatry
American Journal of Psychiatry
The Journal of Child Psychology and Psychiatry
European Child and Adolescent Psychiatry
Psychiatria Danubina

Nacionalni
Psihijatrija danas
Engrami
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Vojnosanitetski pregled
Medicinski pregled


Korisni linkovi
WPA – Operational Committee on Scientific Publications (2014-17)
Psychiatry Conferences Worldwide – Upcoming events in psychiatry, mental health and related fields
Worldwide medical events directory
Internet Mental Health Links
WHO Mental Health Atlas 2011
Portal DOKTOR.RS – postavljena nova sekcija “Dogadjaji”