ПројектиКао носилац или сарадник, Институт годинама учествује у научно-истраживачким пројектима који подразумевају међународну сарадњу са светски реномираним истраживачким институцијама.

Пројекти у току:

1. Министраство просвете и науке Републике Србије Бр. пројекта ОН175013, руководилац пројекта Проф. др Душица Лечић Тошевски:, назив пројекта Темперамент и структура поремећаја личности, 2011-2014

2. ФП7 Пројект Европске комисије, бр пројекта Health -2007-2.2.1-10, координатор пројекта deCode genetics, Island, Dr. Hren Stefansson, руководилац пројекта у Институт: Асист. др Милица Пејовић Милованцевиц , назив пројекта “Copy number variations conferring risk of psychiatric disorders in children” 2009-2012