ПројектиКао носилац или сарадник, Институт годинама учествује у научно-истраживачким пројектима који подразумевају међународну сарадњу са светски реномираним истраживачким институцијама.

Пројекти у току:

1. Министраство просвете и науке Републике Србије Бр. пројекта ОН175013, руководилац пројекта Проф. др Душица Лечић Тошевски:, назив пројекта Темперамент и структура поремећаја личности, 2011-2014

2. ФП7 Пројект Европске комисије, бр пројекта Health -2007-2.2.1-10, координатор пројекта deCode genetics, Island, Dr. Hren Stefansson, руководилац пројекта у Институт: Асист. др Милица Пејовић Милованцевиц , назив пројекта “Copy number variations conferring risk of psychiatric disorders in children” 2009-2012

3. Доц. Др Оливера Вуковић – Akутни коронарни синдром: истраживање вулнерабилности (плака, крви и миокарда), оптимално лечење и одређивање прогностичких фактора, Бр 41022, Носилац пројекта: Академик Проф. Др Миодраг Остојић, 2010 –

4. Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите за подршку развоју деце у раном детињству“, Партнери: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Институт за ментално здравље, Друштво за дечију и адолесцентну психијатрију и сродне струке (ДЕАПС), Домови здравља (10), Подршка: Министарство здравља РС и УНИЦЕФ, 2014-

5. Међународна студија под покровитељством СЗО у организацији Европског удружења за главобоље -”Дечија и адолесцентна мигрена – глобални ефекат болести”, главни истраживач проф. Cicek Wöber, Meдицински факултет у Бечу, а у ИМЗ Др Мирјана Јовановић, 2014-