Projekti – videti ENG stranicu https://en.imh.org.rs/research/projects/

Ostalo

2020 – i dalje

POMOĆ POMOGAČIMA – Stres kod zdravstvenih radnika i saradnika u toku pandemije COVID 19: Strukturisani pristup ranoj tele-detekciji i psihosocijalnoj tele-intervenciji

Nosilac projekta “Pomoć pomagačima” – Prof. dr Nađa Marić Bojović
Nosilac inicijative “Doktori za doktore” – Doc. dr Ivan Soldatović

 

Više o projektu – videti  – Stres kod zdravstvenih radnika i saradnika u toku pandemije COVID 19